Apartman yönetimi nedir?

24 Ağustos 2015 admin 0

Kat Mülkiyeti Kanununda yer alan esaslara göre anagayrimenkul olarak tabir edilen apartmanlarda sekiz ve sekizden çok bağımsız bölüm olması durumunda apartman yönetimi oluşturulması zorunlu tutuluyor.Peki […]

Kat Mülkiyeti Kanunu!

24 Ağustos 2015 admin 0

Kat Mülkiyeti Kanunu 23 Haziran 1965 tarihinde kabul edildi ve 12038 sayılı Resmi Gazete’te yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanuna göre, bağımsız bölümler üzerinde kurulan mülkiyet hakkına […]

İrtifak hakkı nasıl sona erer?

24 Ağustos 2015 admin 0

İrtifak hakkı, bir taşınmaz mal üzerine, diğer bir taşınmaz veya şahıs lehine kurulan ve hak sahibine sınırlı bir yararlanma sağlayan hak olarak karşımıza çıkıyor. Bir […]

İrtifak hakkı talep dilekçesi!

24 Ağustos 2015 admin 0

İrtifak hakkı, bir taşınmaz mal üzerine, diğer bir gayrimenkul veya şahıs lehine kurulan ve hak sahibine sınırlı bir yararlanma sağlayan hak olarak ifade ediliyor.Taşınmazın sahibi, […]

İrtifak hakkı sözleşmesi örneği!

24 Ağustos 2015 admin 0

İrtifak hakkı; Taşınmaz sahibinin, taşınmazı bir başkası tarafından kullanılmasına izin verdiği takdirde ortaya çıkan yararlanma hakkı olarak biliniyor. Bu hak, bir taşınmaz üzerine, diğer bir […]

İrtifak hakkı nasıl kurulur?

24 Ağustos 2015 admin 0

Sınırlı ayni haklar grubundan olan irtifak hakkı; arzi irtifak hakkı olarakta karşımıza çıkıyor. Medeni Kanun madde 703’e göre arzi irtifaklarda bir taşınmaz yararına olmak üzere […]

İrtifak hakkı nedir?

24 Ağustos 2015 admin 0

İrtifak hakkı, bir taşınmaz mal üzerine, diğer bir gayrimenkul veya şahıs lehine kurulan hak olarak ifade ediliyor.İrtifak hakkı Medeni Kanunun 779. maddesinde şu şekilde tanımlanıyor: […]

TAKS KAKS yönetmeliği!

24 Ağustos 2015 admin 0

Taban alanı kat sayısı yani TAKS; Taban alanının imar parseli alanına oranı olarak ifade edilirken, KAKS yani kat alanı kat sayısı yapının katlar alanı toplamının […]

KAKS hesabı örneği!

24 Ağustos 2015 admin 0

Kat alanı kat sayısı olan KAKS, yapının katlar alanı toplamının imar parseli alanına oranından elde edilen sayı olarak karşımıza çıkıyor.KAKS hesabına dahil alanlar ve hesaba dahil […]

KAKS hesabına dahil edilmeyen alanlar!

24 Ağustos 2015 admin 0

Bir arsanın üzerine yapılacak olan inşaatın kesin sınırlarını belirlemek için kullanılan KAKS hesabı, yapının bütün katlardaki alanları toplamının parsel alanına olan oranından elde ediliyor. Emsal […]

KAKS oranı nedir?

24 Ağustos 2015 admin 0

KAKS(kat alanı kat sayısı) ile inşaatına başlanacak bir yapının kesin sınır ve kat sayıları belirlenmiş oluyor. Söz konusu KAKS değeri parselin bilgilerini içeren belge olarak […]

KAKS nasıl hesaplanır?

24 Ağustos 2015 admin 0

Emsal olarakta bilinen KAKS( kat alanı kat katsayısı) inşaatına başlanacak yapıların kesin sınır ve kat sayılarını belirleyen değerlere deniyor. KAKS değerleri, belediye tarafından belirleniyor. KAKS […]

KAKS nedir?

24 Ağustos 2015 admin 0

Kat alanı kat sayısı olan KAKS, yapının katlar alanı toplamının imar parseli alanına oranından elde edilen sayı olarak ifade ediliyor.KAKS, inşaatına başlanacak bir binanın kesin […]

TAKS hesabına dahil olmayan alanlar!

24 Ağustos 2015 admin 0

Taban alanı katsayısı (TAKS) yapının arsa alanı üzerinde ne kadarlık bir kısımda yayılacağı ve kaç katlı olacağını belirlenmesinde önemli rol oynuyor. Taban alanı katsayısı (TAKS), […]

TAKS oranı nedir?

24 Ağustos 2015 admin 0

TAKS (Taban alanı kat sayısı); Taban alanının imar parseli alanına oranı olarak tanımlanıyor. Taban alanı kat sayısı, arazi eğimi sebebiyle tabii veya tesviye edilmiş zeminin […]

TAKS nasıl hesaplanır?

24 Ağustos 2015 admin 0

Bir yapı inşaatı sürecinde, inşaat alan hesabında gerekli olan hesaplamalar arasında TAKS’ta bulunuyor. Taban alanı kat sayısı olan TAKS; yapıların tabi zemin veya tesviye edilmiş […]

TAKS nedir?

24 Ağustos 2015 admin 0

    Bir arsa üzerinde inşaa edilecek binanın hangi özelliklere sahip olacağına; nasıl yapılacağına ilişkin noktalara imar durum belgesi kapsamında yer veriliyor. İmar Durum Belgesi’nde […]