Mevcut teşekkül ne demek?

mevcut-tesekkul-ne-demek

İmar planları ile uygulaması bir şehrin oluşumunda ve gelişiminde doğrudan etki ediyor. İmar planlarında karşımıza Mevcut teşekkül kavramı da çıkıyor. Peki Mevcut teşekkül ne demek?

Mevcut teşekkül ne demek?
İmar planları ile uygulaması bir şehrin oluşumunda ve gelişimine doğrudan etki ediyor. İhtiyaca yönelik ve doğru yapılan imar uygulaması, çarpık kentleşmeyi engelleyebiliyor.

İmar uygulamaları, bulunduğu yere göre belediye veya valiliklerce yapılır. İmar uygulamaları sonrasında bölgede mülkiyet altyapısı yeniden düzenlenmiş olur.

İmar planlarında karşımıza Mevcut teşekkül kavramı da çıkıyor. Peki Mevcut teşekkül ne demek?

Mevcut teşekkül, bir yapı adasında inşa edildiği tarihte yürürlükte olan hükümlere uygun olarak yapılmış olup da halen o yerde uygulanması gereken plan ve mevzuat hükümlerine göre aynen veya ek veya değişiklik yapılmak suretiyle korunması mümkün olan yapılar olarak ifade ediliyor.

Mevcut teşekkül imar planları hazırlanırken, planlama alanının hali hazır haritaları üzerine çizilmesi sırasında, hukuka uygun olarak yapılmış binalardan yerine konulacak olanı ifade ediyor.

Mer’i imar planında öngörülen plan hedefleriyle uyumlu ya da uyumlu hale getirilmesi mümkün olan bir binanın yıktırılması yerine plan doğrultusunda hem malik bakımından hem de toplum bakımından fayda bulunuyor.

5 yıllık imar planı ne demek?
Özge ÖZDEMİR/Emlaktagundem.com