5 yıllık imar planı ne demek?

5-yillik-imar-plani-ne-demek

İmar bir arsanın yapılabilir bina durumunu gösterir planı ve notları oluyor. Peki 5 yıllık imar planı ne demek? 5 yıllık imar planı nasıl yapılır? diyorsanız işte yanıtı…

5 yıllık imar planı ne demek?
İmar planları, imar uygulaması yapılan yerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulamaya esas olacak diğer bilgileri ayrıntılarıyla gösteren üzerine kadastral durumu da işlenmiş plana deniyor.

İmar planları onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında askıya çıkıyor. İmar planları 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan ediliyor. Peki 5 yıllık imar planı ne demek? 5 yıllık imar planı nasıl yapılır? diyorsanız işte yanıtı…

5 yıllık imar programları sınırları içinde kalan alanlardaki kamu hizmet tesislerine tahsis edilmiş olan yerleri ilgili kamu kuruluşları, bu program süresi içinde kamulaştırılıyor. Bu amaçla gerekli ödenek, kamu kuruluşlarının yıllık bütçelerine konulur.

5 Yıllık İmar Programı Yapımı hakkında genelge:

T.C.
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü
ANKARA

KONU : 5 Yıllık İmar Programı Yapımı

“9 Mayıs 1985 günlü 18749 sayılı Resmi Gazete”de yayınlanan 3194 sayılı İmar Kanunu”nun 10. maddesi belediyeleri, imar planlarının yürürlüğe girmesinden sonra en geç 3 ay içinde imar planlarını tatbik etmek üzere 5 yıllık imar programlarını hazırlamak ve belediye meclislerinden geçirerek; kesinleşen programlarını uygulamaya koymakla yükümlü kılmıştır.

Söz konusu yasa gereği belediyelerce onaylanan 5 yıllık imar programında bir takım yanlışlıkların yapıldığı, belediyeler tarafından Bakanlığımıza gönderilen yardım talebini içeren projelerde yapılan incelemelerden anlaşılmıştır.

Konuya açıklık getirmesi amacı ile Bakanlığımızca aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

1- 5 Yıllık İmar Programları yasa gereği belediyelerce onaylanacağından ayrıca onaylanmak üzere Bakanlığımıza gönderilmemesi,

2- 5 Yıllık İmar Programının sadece onaylı imar planı olan belediyelerce düzenlenmesi,

3- Programın gün, ay ve yıl olarak tam 5 yılı kapsaması,

4- 5 Yıllık İmar Programının başlangıç tarihi olarak belediye meclis karar tarihi veya meclis kararında belirlenebilecek daha sonraki bir tarih olabileceği,

5- Belediye Meclis Kararında;
a- Yıllara göre ayrı ayrı ödenek konulması,
b- Yapılacak işlerin önceliklerinin yıllar itibariyle belirtilmesi,

6- Bir önceki programda olup da gerçekleştirilmeyen işlerin yeni yapılan programın ilk yılı dilimine alınması, (bu işler programdan çıkarılmamalıdır.)

7- 5 Yıllık imar programları süresi bitimine kadar geçerli olacağından program bitmeden yeni bir program yapılmamalıdır. Ancak önem ve öncelik arz eden bir iş olduğunda ek program yapılmalıdır.

8- Program devam ederken imar planlarında değişiklik yapılırsa, tekrar yeni bir program yapılmasına gerek olmayıp bu durumda ek program yapılması, gereklidir.”

 

İmar planı ne zaman kesinleşir?
Özge ÖZDEMİR/Emlaktagundem.com