İmar planları ne kadar askıda kalır?

imar-planlari-ne-kadar-askida-kalir

İmar planları belli süreliğine askıya çıkarılıyor. Askı süresince vatandaşlar bu planlara belli sebepler dahilinde itiraz edebiliyor. Peki İmar planları ne kadar askıda kalır? diyorsanız işte yanıtı…

İmar planları ne kadar askıda kalır?
Büyükşehir belediyeleri, belediyeler, valilikler veya özel kanunlarla planlama yetkisi verilmiş kurum ve kuruluşlarca hazırlanan, imar uygulaması yapılan yerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve diğer bilgileri ayrıntılarıyla gösteren planlar, imar planı adı alıyor.

İmar planları belli bir süreliğine askıya çıkarılıyor. Askı süresince vatandaşlar bu planlara belli sebepler dahilinde itiraz edebiliyor. Peki İmar planları ne kadar askıda kalır? diyorsanız işte yanıtı…

İmar planları 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan ediliyor. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebiliyor. Belediye başkanlığı tarafından belediye meclisine gönderilen itirazlar ve planları belediye meclisi 15 gün içinde inceleyerek kesin karara bağlıyor.

Belediye ve mücavir alan dışında kalan yerlerde yapılacak planlar valilik veya ilgilisince yapılıyor veya yaptırılıyor.

Valilikçe uygun görüldüğü takdirde onaylanarak yürürlüğe giriyor. Onay tarihinden itibaren valilikçe tespit edilen ilan yerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan ediliyor.

Yine bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebiliyor. İtirazlar valiliğe yapılıyor, valilik itirazları ve planları onbeş gün içerisinde inceleyerek kesin karara bağlıyor. Onaylanmış planlarda yapılacak değişiklikler de yukarıdaki usullere tabi oluyor. Kesinleşen imar planlarının bir kopyası, Bakanlığa gönderiliyor.

İmar planları kaç yılda bir yapılır?
Özge ÖZDEMİR/Emlaktagundem.com