Apartmanda oy çokluğu ile alınacak kararlar!

apartmanda-oy-coklugu-ile-alinacak-kararlar

Apartmanda kimi kararlar oybirliği ile alınabilirken, kimi kararlar için ise oyçokluğu gerekli görülüyor. Peki apartmanda oy çokluğu ile alınacak kararlar nelerdir? diyorsanız işte yanıtı…

Apartmanda oy çokluğu ile alınacak kararlar!
Apartmanda kimi kararlar oybirliği ile alınabilirken, kimi kararlar için ise oyçokluğu gerekli oluyor. Bilindiği üzere, oybirliği tüm kat maliklerinin onayını ifade ederken, oyçokluğu ise, kat maliklerinin yüzde 51’ini ifade ediyor.

Kanuna göre alınacak kararın niceliği değil ,niteliği önem arz ediyor. Peki apartmanda oy çokluğu ile alınacak kararlar nelerdir? diyorsanız işte yanıtı…

Apartmanda oyçokluğu ile alınan kararlar:
-Yönetim planının değiştirilmesi için (KMK 28/3.madde)

-Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz. (KMK 19.md.)

-Beş veya daha fazla kişi tarafından üzerinde bir veya birden çok yapı yaptırılmak amacı ile birlikte arsa edinilmiş olması halinde, kat irtifakına geçiş için (KMK ek madde 4)

Madde 19 – Kat malikleri, anagayrimenkulün bakımına ve mimarı durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar.

(Değişik ikinci fıkra: 14/11/2007-5711/8 md.) Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz.

Ancak, ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun anayapıya veya bağımsız bir bölüme veya bölümlere zarar verdiğinin ve acilen onarılması gerektiğinin veya anayapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun mahkemece tespit edilmiş olması halinde, bu onarım ve güçlendirmenin projesine ve tekniğine uygun biçimde yapılması konusunda kat maliklerinin rızası aranmaz. Kat maliki kendi bağımsız bölümünde anayapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamaz.

Tavan, taban veya duvar ile birbirine bağlantılı bulunan bağımsız bölümlerin bağlantılı yerlerinde, bu bölüm maliklerinin ortak rızası ile anayapıya zarar vermeyecek onarım, tesis ve değişiklik yapılabilir.

Her kat maliki anagayrimenkule ve diğer bağımsız bölümlere, kusuru ile verdiği zarardan dolayı diğer kat maliklerine karşı sorumludur.

Apartmanda yapılmaması gereken kurallar!
Özge ÖZDEMİR/Emlaktagundem.com