Meram’da vatandaşlar dönüşüm hakkında bilgilendirildi!

meram

Konevi Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, ilgili daire müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

BAKANLAR KURULU KARARIYLA RİSKLİ ALAN İLAN EDİLDİ

Uluırmak Ali Hoca, Uluırmak Saka ve Fahrunnisa Mahalleleri’nde yaklaşık 270 bin metrekarelik alanda uygulanacak kentsel dönüşümle ilgili tanıtım filminden sonra sunum yapan Başkan Fatma Toru, “Ülkemiz sosyal, ekonomik, kültürel, siyasal ve zihinsel bir dönüşümden geçmektedir ve dönüşümün tam da merkezindedir. 1999 Marmara depremi, 2011 Van depremi sonrasındaki acı bilanço, kalitesiz yapı stokunun sorgulanması ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü’yle ilgili kanunun çıkışını hızlandırmıştır. Bu yasa kapsamında bu bölge 21.3.2015 tarihinde Bakanlar Kurulunda Başbakanımız ve Cumhurbaşkanımızın onayıyla ‘Afet Riski Altında Alan’ ilan edilmiş ve yürürlüğe girmiştir” dedi.

“ÇEVRE VE YAŞAM KALİTESİ YÜKSELECEK”

Başkan Toru, dönüşümle ilgili hedeflerini ise şöyle özetledi:

“Burada yapacağımız dönüşüm ile bölgemizde yaşayan nüfusun temel ihtiyaçlarının karşılanması, çevre ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, ekonomik, sosyal, kültürel ve fiziksel gelişmenin sağlanması, ulusal ve uluslararası sermayenin bölgeye çekilmesi, teknik ve sosyo kültürel altyapı eksikliğinin giderilmesi, sağlıklı, güvenli yaşam standartlarına uygun bir çevrenin oluşumu ve Meram bölgesinde mahallelerimiz arasındaki fiziki, sosyal ve ekonomik gelişmişlik farklarının giderilmesi, yerel ekonominin ve yerel ticaretin canlandırılması, sosyal dışlanma ve yoksulluğun önlenmesi, şehir merkezindeki köhne ve çöküntünün önlenmesi, yapı yoğunluğunun azaltılması, atıl olan alanların şehir ekonomisine kazandırılması, bölgenin en etkin ve verimli şekilde kullanılması ile temelde mülkiyet problemlerinin çözülmesi.”

“NEDEN DÖNÜŞÜM VE NEDEN RİSKLİ ALAN”

Başkan Toru, vatandaşların kentsel dönüşüm ve neden bu bölgenin riskli alan ilan edildiğiyle ilgili sorularını ise şu şekilde cevapladı:

“6306 sayılı yasaya göre Bakanlar Kurulu kararıyla, Başbakanımız ve Cumhurbaşkanımızın onayıyla bölge riskli alan ilan edildi ve burada Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bizzat kamu kuruluşu olarak belediyeyi yetkilendirilmesine istinaden bu kentsel dönüşümü gerçekleştiriyoruz. Burada maalesef dayanıksız bir yapı stoku mevcut. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetkilendirdiği kuruluşlar tarafından yapılan tespitlerde, zeminden alınan donelerde buradaki yapıların çoğunun ‘riskli yapı’ kapsamında olduğu tespit edilmiş ve yapılan jeolojik etütler, planlamalar ve raporlara göre de bu alanın ‘riskli alan’ ilan edilmesine karar verilmiştir. Buradaki dönüşüm ile çok parçalı mülkiyet yapısını belediye eliyle çözmek çok daha kolaydır. Arsa sahiplerinin ekonomik yetersizliği de söz konusu. Parsel bazında binanızı yapmak istediğinizde planlama, projelendirme, altyapı, çevre düzenlemesinin hepsinin bir bütün olarak düzenlenmesi lazım.”

“EN BÜYÜK KAZANÇ VATANDAŞIMIZIN”

Kentsel dönüşüm projelerinde öncelikli olarak dezavantajlı bölgeleri hedef aldıklarını belirten Toru, “Bu bölgelerde yaşayan insanımızın yaşam kalitesinin yükseltilmesi için belediye eliyle çalışma yapıyoruz. Dönüşümde en büyük kazanç vatandaşımızın olacak. Kamunun bir kazancı yok. Aksine kamulaştırma giderleri, personel giderleri, enkazın kaldırılması, proje maliyeti, çevre düzenlemesi, altyapı maliyetleri gibi ekstra maliyetleri var. Belediye olarak tek kazancımız; bölgenin dönüşümünün hedeflenmesidir” ifadelerini kullandı.

Başkan Toru, yaklaşık 270 bin metrekarelik alanı kapsayan Uluırmak Kentsel Dönüşüm Projesi’nin, Uluırmak Saka, Uluırmak Ali Hoca ve Fahrunnisa Mahalleleri’ni kapsadığını ve proje alanında bin 164 hisse sahibi, 614 parsel sahibi, 491 bina ve 922 adet de bağımsız bölümün bulunduğunu kaydetti.

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, yaptığı sunumdan sonra vatandaşların sorularını cevapladı.

Memleket Gazetesi