Tarihi Yarımada’da 360 res­to­ras­yo­na im­za atıldı!

31 Ocak 2016 admin 0

İstanbul Fa­tih Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan ha­zır­la­na­rak ha­ya­ta ge­çi­ri­len pro­je­ler Ta­ri­hi Ya­rı­ma­da’­yı vaz­ge­çil­mez kı­lı­yor. Ya­rı­ma­da’da 12 yıl içe­ri­sin­de 360 res­to­ras­yo­na im­za atan Fa­tih Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mus­ta­fa De­mir […]

İsmail Işık kimdir?

31 Ocak 2016 admin 0

Çanakkale Biga Belediye Başkanı olan İsmail Işık kimdir? İsmail Işık, daha önce hangi işlerde görev aldı? İşte İsmail Işık’ın biyografisi… İsmail Işık, 1968 yılında ilçemizin […]

Süleyman Altınok kimdir?

31 Ocak 2016 admin 0

Tekirdağ Şarköy’de Belediye Başkanlığı yapan Süleyman Altınok kimdir? Süleyman Altınok, daha önce hangi işlerde görev aldı? İşte Süleyman Altınok’un özgeçmişi… Süleyman Altınok, 22.01.1948 Tarihinde, Şarköy […]

Abdullah Hacı kimdir?

31 Ocak 2016 admin 0

Kırklareli Babaeski Belediye Başkanı olan Abdullah Hacı kimdir? Abdullah Hacı, daha önce hangi işlerde görev aldı? İşte Abdullah Hacı’nın hayatı… Abdullah Hacı, 1958 yılında Babaeski’de […]

Yabancıların ev alma prosedürleri!

31 Ocak 2016 admin 0

Yabancı uyruklu vatandaşlar Tapu Kanunu’nun değişen 35. maddesi ile Türkiye’den ev satın alabiliyor. Peki yabancıların ev alma prosedürleri nelerdir? diyorsanız işte yanıtı… Türkiye’den ev sahibi […]

Yabancılara konut satışı nasıl yapılır?

31 Ocak 2016 admin 0

Yabancılara Türkiye’den konut alımları ile ilgili yasal esaslar Tapu Kanunu madde 35’te düzenleniyor. Peki yabancılara konut satışı nasıl yapılır? diyorsanız işte yanıtı… Türkiye’de yürürlükteki mevzuata […]

Konut tapu sorgulama işlemi!

31 Ocak 2016 admin 0

Bir kimse konut almadan önce alacağı konutun araştırmasını yapmak isteyebiliyor. Peki konut tapusu nasıl sorgulanır? İşte konut tapusu sorgulama işlemi… Bir gayrimenkulün devir işlemleri, taşınmazın […]

Konut tapusu için ne gerekli?

31 Ocak 2016 admin 0

Bir konut, işyeri, arsa veya arazinin satış işlemleri tapu dairesinde yapılıyor. Peki konut tapusu nasıl alınır? Konut tapusu için ne gerekli? diyorsanız işte yanıtı… Konut […]

Konut tapu senedi örneği!

31 Ocak 2016 admin 0

Tapu senedi taşınmazın sahibine verilen bir belge olarak karşımıza çıkıyor. Peki konut tapu senedinde neler yazar? Konut tapu senedinde hangi bilgiler yer alır? diyorsanız işte […]

Konut tapu masrafları hesaplama 2016!

31 Ocak 2016 admin 0

Konut satış bedelinin yanı sıra konut satış bedeli üzerinden hesaplanacak tapu masrafı ödeniyor. İşte konut tapu masrafları hesaplama 2016… Bir konut, işyeri, arsa veya arazinin […]

Konut tapu işlemleri nasıl yapılır?

31 Ocak 2016 admin 0

Bir konutun devir işlemleri, konutun bağlı olduğu tapu dairesinde yapılıyor. Peki konut tapu işlemleri nasıl yapılır? Konut tapu işlemleri nelerdir? diyorsanız işte yanıtı… Konut, işyeri, […]

Konut tapu masrafları 2016!

31 Ocak 2016 admin 0

Konut alım satım işlemleri, ilgili tapu dairesinde yapılıyor. Konut satmak ya da konut satın almak isteyenlerin karşısına bu süreçte bazı masraflar çıkıyor. İşte konut tapu […]

Mirasın red süresinin uzatılması!

31 Ocak 2016 admin 0

Mirasçıların mirası kabul etme hakkının yanı sıra mirası reddetme hakkı da yer alıyor. Kanunen miras, üç ay içinde reddedilebiliyor. Peki mirasın red süresi uzatılabilir mi? […]

Borca batık terekede mirasın reddi!

31 Ocak 2016 admin 0

Terekenin borca batık olması sebebiyle mirasın hükmen reddi davası açılabiliyor. Peki borca batık terekede mirasın reddi yapılabilir mi? İşte borca batık terekede mirasın reddi… Bir […]

Mirasın reddi koşulları!

31 Ocak 2016 admin 0

Vefat eden bir kişi istediği kişiye miras bırakabiliyor.Yasal veya atanmış mirasçılar tarafından mirasın reddi söz konusu olabiliyor. Peki mirasın reddi koşulları nelerdir? diyorsanız işte yanıtı… […]

Mirasın reddi örnek dilekçe!

31 Ocak 2016 admin 0

Kendisine miras kalan mirasçıların bu mirası reddetme hakları da bulunuyor. Bunun için bir dilekçe ile sulh hukuk mahkemesine müracaat edilmesi gerekiyor. İşte mirasın reddi örnek […]

Miras ne kadar sürede reddedilir?

31 Ocak 2016 admin 0

Miras red işlemi, mirasçılar tarafından sulh mahkemesine sözlü veya yazılı beyanla yapılabiliyor. Peki miras ne kadar sürede reddedilir? Miras red süresi ne kadardır? diyorsanız işte […]

Miras reddi nasıl yapılır?

31 Ocak 2016 admin 0

Kendisine miras kalan mirasçıların bu mirası nasıl kabul etme hakkı olduğu gibi reddetme hakları da bulunuyor. Peki miras reddi nasıl yapılır? Miras nasıl reddedilir? diyorsanız […]