Kira sözleşmesi devam ederken işyerinin satılması!

kira-sozlesmesi-devam-ederken-isyerinin-satilmasi
Kira sözleşmesi devam ederken mal sahibinin taşınmaz malı satma hakkı saklı bulunuyor. Peki kira sözleşmesi devam ederken işyerinin satılması durumunda ne olur? diyorsanız işte yanıtı…

Kira sözleşmesi devam ederken işyerinin satılması!
Kira kontratı, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşme olarak karşımıza çıkıyor.

Bu kontrat sözlü ve yazılı bir şekilde yapılabiliyor. İsteyenler kontratı noter huzurunda da imzayabiliyor. Kira kontratı imzalarken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunuyor.


Taşınmaz mal kiralamalarında kiracı, kiraladığı taşınmaz malı, sözleşmeye uygun olarak özenle kullanmak ve kiralananın bulunduğu taşınmazda oturan kişiler ile komşulara gerekli saygıyı göstermekle yükümlü oluyor.

Mal sahibinin kiracısı içindeyken evi satma hakkı saklı bulunuyor. Peki kira sözleşmesi devam ederken işyerinin satılması durumunda ne olur? diyorsanız işte yanıtı…

İşyerinin satılması halinde sözleşmenin yeni tarafı, evi satın alan malik oluyor. Yeni malikin de bu işyerine ihtiyacı olması durumunda kiracısından tahliyesini isteyebiliyor.

Yeni malik, bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek şartıyla, kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı bir davayla sona erdirebiliyor. Bu durum kanunda şu şekilde açıklanıyor:

Yeni malikin gereksinimi
Kiralananı sonradan edinen kişi, onu kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla, kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı bir davayla sona erdirebilir.

Kiralananı sonradan edinen kişi, dilerse gereksinim sebebiyle sözleşmeyi sona erdirme hakkını, sözleşme süresinin bitiminden başlayarak bir ay içinde açacağı dava yoluyla da kullanabilir.

Kira sözleşmesinin ölümle sona ermesi!

 

Özge ÖZDEMİR/Emlaktagundem.com

, ,

Hemen Teslim 5 proje