2017 çevre temizlik vergisi 2.taksit ödemeleri yarın başlıyor!

 

Çevre temizlik vergisi, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu mükerrer 44 üncü maddesine göre ödeniyor. Kanunen belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar çevre temizlik vergisine tabi tutuluyor.

Taşınmaz malın sahibi tarafından değil, kullanıcısı tarafından ödenen verginin mükellefiyeti ise taşınmazın kullanılmaya başlanması birlikte başlıyor.

Vergi için beyanname, mükellef olunduğunda bir defa veriliyor. Takip eden yıllarda binayı kullanan değişmediği sürece tekrar beyanname verilmesi gerekmiyor.

Çevre temizlik vergisi her yıl belli dönemlerde iki eşit taksit halinde ödeniyor. İlk taksit ödemeleri Mart, Nisan ve Mayıs aylarında gerçekleşen çevre temizlik vergisinde 2. taksit zamanı yarın başlayacak. Ödemeler 30 Kasım’a kadar devam edecek.

Konut ve işyerleri için çevre temizlik vergisi farklı şekillerde ödeniyor. Çöp vergisi konutlar için su faturasına yansıtılıyor. Faturanın ödenmesi ile vergi de ödenmiş oluyor.

Çevre temizlik vergisi 2017 ne kadar?
Konutlara ait 2017 çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 28 kuruş, diğer belediyelerde 21 kuruş olarak tahsil edilecek.

Vergi, büyükşehirde ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde farklı bedellerde ödeniyor. 2017 yılı çevre temizlik vergisi tutarları şu şekilde sıralanıyor:

Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak çevre temizlik vergisi tarifesi

Büyükşehir belediyelerinde uygulanacak çevre temizlik vergisi tarifesi

İndirimli çevre temizlik vergisi uygulaması

 

 

Özge ÖZDEMİR/Emlaktagundem.com