2017 veraset ve intikal vergisi 2.taksiti yarın başlıyor!

Türkiye Cumhuriyeti içerisinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye’de bulunan malların veraset tarikiyle veya her hangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikali halinde veraset ve intikal vergisinin ödenmesi gerekiyor.

Kanun hükümlerine göre verginin mükellefi intikalin yapıldığı kimse oluyor. Örneğin kendisine miras kalan mirasçılar bu vergiyi ödemek ile mükellef oluyor.

Miras vergisi her sene değil, yalnız intikalden itibaren 3 sene içerisinde ödeniyor. 3 senede iki eşit taksit olmak üzere toplam 6 taksitte ödeniyor.

Miras vergisi olarakta bilinen veraset ve intikal vergisinin 1. taksiti Mayıs ayında, ikinci taksiti ise Kasım ayı içerisinde ödeniyor. Verginin 1.taksit ödemeleri yarın başlıyor.

Veraset intikal vergisi hesaplama 2017
Veraset ve intikal vergisine ilişkin olarak 48 seri nolu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği, 27 Aralık 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Matrah dilim tutarlarının tespitine tebliğ kapsamında şu şekilde yer verildi:

Matrah dilim tutarlarının tespiti
(1) 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, “Vergi tarifesinin matrah dilim tutarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan dilim tutarlarının yüzde 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz.” hükmüne yer verilmiştir.

(2) Buna göre, 1/1/2017 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız suretle meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

 

Özge ÖZDEMİR/Emlaktagundem.com