2017 emlak vergisi 2.taksit ödemeleri yarın başlıyor!

Tüm gayrimenkuller için 1319 sayılı kanun gereğince her sene emlak vergisi ödenmesi gerekiyor. Bina veya arazinin maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa bina veya arazide malik gibi tasarruf edenler vergiyi ödüyor.

Bir bina veya arazide paylı mülkiyet halinde malik olanlar hisseleri oranında mükelleftirler. Elbirliği mülkiyette ise malikler vergiden müteselsilen sorumludurlar.

Emlak vergisi, taşınmaz malın kayıtlı değeri üzerinden emlak vergisi oranlarının hesaplanması ile bulunuyor. Büyükşehir belediyelerinde emlak vergisi yüzde 100 zamlı olarak uygulanıyor.

Konutların vergi oranı büyükşehir sınırlarında binde 2; büyükşehir olmayan yerlerde ise binde 1 olarak hesaplanıyor. İşyeri, dükkan emlak vergisi oranı büyükşehirde binde 4, büyükşehir olmayan belediyede ise binde 2 olarak uygulanıyor.

Arsa ve arazilerde ise vergi oranları şu şekilde; Büyükşehirdeki bir arazinin vergi oranı binde 2, büyükşehirde olmayan bir arazinin vergi oranı binde 1; Büyükşehirdeki bir arsanın vergi oranı binde 6, büyükşehirde olmayan bir arsanın vergi oranı binde 3 oranı ile vergi hesabı yapılıyor.

1319 sayılı kanun gereğince gayrimenkul sahipleri tarafından her sene ödenen emlak vergisi için ilk taksit ödemeleri Mart, Nisan ve Mayıs aylarında ödenmişti.2017 emlak vergisi 2. taksit ödemeleri ise yarın başlıyor. 30 Kasım’da sona eriyor.

Emlak vergisi ödeme işlemleri
1- İlçe belediyeleri
2- Anlaşmalı bankalar ve ATM’leri
3- E-belediye sistemi
4- PTT Havalesi
5- Vergi internet şubesi

 

Özge ÖZDEMİR/Emlaktagundem.com