Yeni alınan evin emlak vergisi ne zaman başlar?

Yeni alınan evin emlak vergisi ne zaman başlar

Taşınmaz mal sahiplerinin ödemek ile mükellef olduğu emlak vergisinden taşınmaz malların sahipleri sorumlu oluyor. Peki yeni alınan evin emlak vergisi ne zaman başlar? diyorsanız işte yanıtı…

Yeni alınan evin emlak vergisi ne zaman başlar?
Emlak vergisi, 1319 sayılı emlak vergisi kanunu gereğince ödeniyor. Kanunen, Türkiye sınırları içinde bulunan binalar Bina Vergisine; tüm arsa ve araziler ise arazi vergisine tabi tutuluyor.

Verginin mükellefi, taşınmazın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa bina veya arazide malik gibi tasarruf edenler oluyor. Bir bina veya arazide paylı mülkiyet halinde malik olanlar hisseleri oranında mükelleftirler. Elbirliği mülkiyette ise malikler vergiden müteselsilen sorumlu tutuluyor. Peki
yeni alınan evin emlak vergisi ne zaman başlar? diyorsanız işte yanıtı…

Emlak vergisinde mükellefiyeti, taşınmaz malın satın alındığı tarihi takip eden sene başlıyor.Buna göre gayrimenkulün satışının yapıldığı yıl ve daha önceki yıllara ait emlak vergisinin mükellefi satıcı niteliğindeki eski malik olmuş oluyor.

Örneğin 2016 yılında satın alınan evin vergisini eski malik ödüyor. Yeni malik olarak vergi ödemelerine 2017 yılında başlıyor

Satışı yapılan evin satıştan önceki döneme ait ödenmemiş emlak vergisi ve ek emlak vergisi borçlarından taşınmazı satan yanında taşınmazı alanında müteselsilen sorumluluğu bulunuyor.

Verginin taşınmaz malı satın alan tarafından ödenmesi durumunda alıcının satıcıya başvurarak ödemiş olduğu vergiyi talep edebiliyor.

2016 yılı emlak vergisi tarifesi!

Özge ÖZDEMİR/Emlaktagundem.com