Yapı Kredi GYO Ankara projesi tüketici mahkeme kararı!

yapı kredi gyo

Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Ankara Ankara projesi tüketici mahkeme kararını yayınladı
Yapı Kredi Koray GYO açıklaması;

Sn. Yalçın Atlı (A blok, 31 no.lu daire sahibi) tarafından Şirketimiz’e karşı açılmış olan Ankara 6. Tüketici Mahkemesi’nin 2013/1915 esas sayılı davasının 03.06.2015 tarihli duruşmasında, Ankara 6. Tüketici Mahkemesi, davanın, gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde temyizi kabil olmak üzere Şirketimiz lehine reddine karar vermişti. 20.08.2015 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile, daha önce UYAP Sistemi üzerinden temin edilerek 06.07.2015 tarihinde kamuya açıklanan gerekçeli karar aslının, Şirketimize tebliğ edildiği duyurulmuştu. 04.09.2015 tarihinde de Sn. Yalçın Atlı tarafından Ankara 6. Tüketici Mahkemesi’nin 2013/1915 esas, 2015/1143K sayılı kararına istinaden temyiz yoluna başvuru dilekçesi verdiği duyurulmuştu. Söz konusu davada yeni bir gelişme olmamıştır. Kamuoyuna duyurulur.