Yalova’da 3.5 milyon TL’ye arsa satılıyor!

Yalova İli Merkez İlçesi Soğucak Mahallesi’ndeki arsa vasıflı gayrimenkul 3 milyon 540 bin TL bedel ile satışa sunuluyor. Gayrimenkul için ilk ihale tarihi 7 Mayıs 2018 olarak belirlendi.

Özellikleri : Yalova İl, Merkez İlçe, 107 Ada, 91 Parsel, SOĞUCAK Mahalle/Köy, Tarla vasıflı taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı yoktur. Çeşitli sayıda bitki mevcuttur. Parselin imar yolu henüz açılmamıştır.


Eğlencede büyük indirim! Oyunlar 1 TL! Esenyurt TİKİ Eğlence Dünyası!

Adresi : Soğucak Köyü Merkez Yalova

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, kısmen “E=1,50, Yençok=4 Kat” yapılaşma şartlarında “Ticaret Alanı”, kısmen “Ağaçlandırılacak Alan”
ve yol olarak ayrılmış alanda kalmaktadır.

Kıymeti : 3.540.008,42 TL
1. Satış Günü : 07/05/2018 günü 15:00 – 15:10 arası
2. Satış Günü : 04/06/2018 günü 15:00 – 15:10 arası
Satış Yeri : Sulh
Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu YALOVA

Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar
esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları
toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki
beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50
sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi
düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri
lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir.
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını
özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit
olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi
gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile
son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme
hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi
için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/36 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.29/12/2017

,