Konya Karatay’da satılık gayrimenkul! 4 milyon TL’ye!

Konya İli, Karatay İlçesi Fetih Mahallesi’nde bulunan üretim tesisi vasıflı gayrimenkul 4 milyon TL bedel ile satışa sunuluyor.

Satışa konu olan gayrimenkulün ilk ihale tarihi 20 Şubat 2018 olarak belirlendi.


Eğlencede büyük indirim! Oyunlar 1 TL! Esenyurt TİKİ Eğlence Dünyası!

 

Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, Gayrimenkulün Tapu Kaydı: Konya İli, Karatay İlçesi, Mezbaha ( Fetih ) mahallesi, 16 cilt, 1571 sayfa, 363 pafta, 20401 ada, 2 parselde kayıtlı 4.001,0 m2 alanlı arsa ile üzerindeki depo, imalathane ve müştemilat Tapudan gelen yazıda 2 nolu parsel arsa olarak gösterilmiştir. Halbuki yerinde imalathane, depo ve müştemilatın yapılmış olduğu görülmüştür.

İmar durumu: Dosya içerisinde bulunan 16.02.2017 tarihli imar durum belgesine göre, borç konusu taşınmazın bulunduğu 363 pafta, 20401 ada, 2 parsel; imar planında küçük sanayi alanına isabet etmektedir. Bina yüksekliği h: 7,0 metre, sokaklardan çekme mesafesi: 7,0 metre, komşu bahçe çekme mesafesi: 5,0 metre, TAKS: 0,40, E: 0,60 olarak belirlenmiştir. Parsel üzerine yapılabilecek olan inşaatın zemindeki alanı ( TAKS: 0,40 ) 1.600,0 m2, zemin kat ve bir adet normal kattaki toplam inşaat alanı ise ( E: 0,60 ) 2.400,60 m2 olabilecektir. Bu inşaat alanına bodrum kat ve çatı katındaki inşaat alanı dahil değildir.

Kıymeti : 4.000.000,00 TL
1. Satış Günü : 20/02/2018 günü 14:40 – 14:45 arası
2. Satış Günü : 20/03/2018 günü 14:40 – 14:45 arası
Satış Yeri : KONYA ADALET SARAYI A BLOK ZEMİN KAT MEZAT SALONU CEMİL ÇİÇEK CADDESİ KARATAY KONYA

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/1281 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.14/12/2017

,