Sit alanlarının özellikleri!

sit-alaninin-ozellikleri

Sit alanı, tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli medeniyetlerin ürünü olup, yaşadıkları devirlerin özelliklerini yansıtan korunması gerekli alanlar oluyor. Peki Sit alanlarının özellikleri nelerdir? diyorsanız işte yanıtı…

Sit alanlarının özellikleri!
Ülkemizde ender bulunan ve bu doğal değerlerin korunması, sonraki kuşaklara olduğu gibi aktarılması ile tarihi ve güzelliklere sahip olan alanlara sit alanları adı veriliyor.

Sit alanları koruma altında oluyor ve bu alanlarda yapılanmaya izin verilmiyor.Peki Sit alanlarının özellikleri nelerdir? diyorsanız işte yanıtı..

Sit alanları özelliklerine göre sınıflandırılıyor;

Doğal Sit Alanı
Tarihi Sit Alanı
Arkeolojik Sit Alanı
Kentsel Sit Alanı
Kırsal Sit Alanı
Karmaşık Sit Alanı

Arkeolojik sit alanları 3’e ayrılır:
1. derece arkeolojik sit alanları koruma altındadır ve hiçbir şekilde yapılaşmaya izin verilmez.
2. derece arkeolojik sit alanları, korunması gereken ancak bazı kurallar dahilinde kullanılabilir alanlardır.
3. derece arkeolojik sit alanları ise koruma altında fakat yeni düzenlemeler ile birlikte kullanıma açık alanlara denir.

Doğal sit alanları; kendiliğinden oluşmuş sit alanları olarak tanımlanıyor. Yer üstünde, yer altında ve su altında yer alan korunması gereken, tarihten günümüze kadar varlığını devam ettiren alanlara deniyor.

Doğal sit alanları da 3’e ayrılır
1. derece doğal sit alanları, evrensel değeri olan ve kamu yararı bakımından korunması gerekir. Bu alanlarda bilimsel çalışmalar gerçekleştirilir.
2. derece doğal sit alanlarında kamu yararı gözetilerek kullanıma açılır ve korunması gerekir.
3. derece doğal sit alanlarında ise konut kullanımına açılabilecek alanlardır. Bu alanlarda da bazı kurallar dahilinde konutlaşmaya gidilir.

Kentsel sit alanları; o yöreye ait tarihte mimari ve sanat tarihi açısından önemlidir. Bölgede yaşamış insanlar hakkında kültürel yapılanmaya ve yaşam biçimine bu alanlarda ulaşılabiliyor.

Tarihi sit alanları; milli ve askeri tarih açısından önemli yerleşim alanları olarak tanımlanıyor. Korunması gereken dokuları içinde barındıran alanlara tarihi sit alanı deniyor.

Sit alanı imara açılır mı?
Özge ÖZDEMİR/Emlaktagundem.com