Meram’ı hak ettiği güzel görüntüye kavuşturacağız!

fatma toru

‘Meram’da dokunmadığımız yer kalmayacak’ diyen Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “dönüşümü gerçekleştirerek Meram’ı hak ettiği güzel görüntüye kavuşturacaklarını” ifade etti. Yeni hizmet binasının bölgedeki gelişmeyi tetikleyeceğini hatırlatan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, hizmet binamızın açılışını ‘Başbakanımız Konya’ya geldiğinde açacak’ derken “50 milyonluk yatırım olan ‘Sporcu Fabrikası’ ve ‘Derevadi’ projesiyle özelde Meram genelde Konya’ya güzel bir hizmet kazandıracaklarını” da sözlerine ekledi.

-Meram’da görevi devraldıktan sonra ne gibi değişiklikler oldu?
Meram’la ilgili genel bir tablo çizerek başlayalım. Meram merkez 3 ilçemizden birisi ve geçmişten bugüne kadar doğal yapısı ve yeşil alanlarıyla ön plana çıkmış bir ilçemiz. Bu yüzden de 13 milyon metrekarelik bir alanda doğal sit alanlarımız var. Bu alanlarla ilgili, yapılaşma ve planlama noktasında belediyelerin çok büyük sıkıntıları oldu. Bizim de 1 Kasım seçimlerinden sonra çok ciddi görüşmelerimiz oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ve Tabiat Varlıkları Koruma Müdürlüğümüzle bu sorunların aşılmasıyla ilgili, haftalık görüşmeler yaptık. Şu anda çözüm noktasında önemli bir noktaya geldik. Sadece doğal sit alanlarımız değil, su koruma havzası, tarım arazileri, plansız yerleşim birimleri gibi konularda kronikleşmiş sorunlarımız vardı. Bunlar tabi ki 25-30 yıllık süreçler… Belki benim belediyecilikten gelmem de bu sorunlara neşter konusunda en önemli avantaj idi. Ve hemen ekibimizi oluşturduk, bazı değişikliliklere gittik. Hem kendi bildiğimiz hem de vatandaşın bize aktardığı sorunlar noktasında hızlı adımlar attık. 44 mahallede revizyon yaptık ve bu revizyonları önemsiyorum.

-Bu revizyonlar neden önemliydi?
Meram’ın değişimini yaşabilmesi için, dinamik bir yapıya kavuşabilmesi için bu revizyona ihtiyaç vardı. En iyi standartlara, çevre kalitesine ulaşabilmek için bu plan değişiklikleri şarttı. Bunlar gerçekleşmeden yol genişletilemez, yeni yeşil alanlar oluşturulamaz çünkü binalar yıllar önceden yapılmış ve plansız yerleşimler… Allah korusun herhangi bir yangın vesaire doğal afet durumunda sokaklara girme şansınız yok çünkü çıkmaz sokaklar… Bunların tek çözümü imarlı planlı yapılaşmadan geçiyordu. Esasen belediyelerin birincil vazifesi de imarlı, planlı arsa üretmektir. Siz bunu belediye olarak başaramazsanız vatandaş sizden önce yapar ve siz geride kalırsınız. Maalesef biz, Meram olarak bu bağlamda yıllarca geriden gittik. Şu anda bütün bu çalışmalarımız bu konuların ve yıllardır biriken kronikleşmiş sorunların çözümü yönündedir.

-Revizyonların risk ve zorlukları da vardır. Bu risk ve zorluklar nelerdir?
Şu anda boş alanlarda planlama yapmıyoruz. Planlama yaptığımız alanlar tamamen meskun sahalar. Yani yerleşimin bulunduğu, konutların bulunduğu alanlar. Yeni planlamalar yaparken yeni yollar açmanız gerekir. Mesela, yeni okullar, yeni ticaret alanları… Dolayısıyla konutların bir kısmı bu alanların içinde kalıyor. Dolayısıyla bunlarla ilgili de rahatsızlıklar oluşabiliyor. Ama Meram genelinde iyileştirmeye gidilebilmesi için bunlar şarttı.

-Finans kaynağı konusunda problem var mı?
Bizim en büyük problemimiz kaynak noktasında idi. Çünkü Meram bölgesinde diğer ilçelerde olduğu gibi bize kaynak oluşturacak sanayi alanları, ticari alanlar yoğun değildi. Bunlar belediyelerin başlıca gelir kaynakları. Ya da çok katlı binaların olması da emlak vergisi olarak baktığınız zaman ciddi anlamda kaynak demektir. Bizim Meram olarak bu kadar şanslı olduğumuzu düşünmüyorum. Biz bir yandan belediyenin kaynağını etkin kullanmaya ve yeni kaynaklar üretmeye çalıştık. Şu anda hamdolsun 1,5 yıl öncesine göre daha güçlü bir Meram Belediyesi var.

-Altyapı, üstyapı ve kentsel dönüşüm çalışmaları hangi mahallelerde yapılıyor ya da yapılacak?
Altyapı, üstyapı ve dönüşüm çalışmaları Meram’ın hepsinde yapılıyor ve yapılacak. Meram’da dokunulmadık yer kalmayacak. Misal bir bölgemizde altyapı, diğerinde yatırım, diğer bölgesinde imar planı çalışmaları, bir diğerinde üstyapıya yönelik sosyal ve spor alanları gibi çalışmalarımız devam ediyor. Biz bütün planlamaları yaptık. Gelişmişlik ve ihtiyaçlara binaen öncelikli bölgelerde belirlendi. Çünkü her bölgenin, mahallenin ihtiyaç ve öncelikleri değişkendir.

-44 mahallede revizyon çalışmalarıyla hedeflenen nedir?
Meram’da bir ‘dönüşüm’ hedefliyoruz. ‘Değişim, gelişim ve dönüşüm…’ Yeni Türkiye’ye giden yolda, geçmiş ve gelecek arasında bir köprü kurarak Meram’ı yenilememiz lazım. Bütün bunların planlaması yapılırken özel sektörü de bu işin içine katmayı hedefledik ve bunun için de bu bölgelerin daha cazip hale getirilmesi gerekiyordu. Planlama yaptığımız alanların kendi içerisinde cazibe merkezleri oluşturduk.

-Revizyon hangi bölgelerden başladı?
Merkezden başlayarak Karaman Yolu boyunca, Seydişehir -Antalya Çevre Yolu, Devlet Demir Yolları merkeze kadar bir alan, (orası 9 milyon metrekarelik bir alan) yine Karaman Yolu’ndan başlayarak Kaşınhanı’na kadar inen bölge… (bu bölgeler imar planı olmayan bölgelerdi) Vatandaş sağlık ocağı, sosyal tesis ya da farklı yatırım ve hizmetler istiyor ama yapamıyorsunuz çünkü imar planı yok. İmar planı olmadığı için de kamulaştırma yapamıyorsunuz. Asfalt dökemiyorsunuz ya da kanalizasyon altyapısı yapamıyorsunuz. Burası çok büyük bir alan ve buraların da imar planları yapıldı ve şu anda 18 uygulamaları devam ediyor. Yine bunun haricinde Devlet Demiryolları’ndan başlayarak yeni belediye hizmet binamızın bulunduğu bölgenin Seydişehir-Antalya Çevre Yolu’na uzanan kısımlarda Ladikli, Yenice, Küçükkovanağzı, Ağaçbilge, Uzun Harmanlar Mahallesi gibi bölgelerin de planlaması yapıldı. Bir kısmının 18’leri bitti bir kısmının çalışmaları devam ediyor. Ve yine özel sektörün çözemeyeceği noktalarda devreye girerek 5 ayrı bölgede kentsel dönüşüm modelleri oluşturduk.

-Kentsel dönüşüm çalışmalarının yapıldığı bu 5 bölge nerelerdir?
Çaybaşı Mahallesi’nde dönüşüm için ofisimizi oluşturduk görüşmelerimiz devam ediyor. 240 bin metrekarelik bir alan, 563 parsel, 456 adet yapı, 1432 hissedar var. Ekibimiz hepsiyle ayrı ayrı görüşüyor. Durumu izah ediyor, şartları izah ediyor hatta bazen bir kişiyle defalarca görüşmeler yapılıyor. Yine Aksinne Mahallesi’nde 210 bin metrekarelik bir alan, 570 parsel, 420 yapı, 1309 malik var. Şükran Mahallesi’nde devam eden bir çalışma var. Uluırmak-Saka-Ali Hoca Mahallesi’nde devam eden çalışmalarımız 270 bin metrekarelik bir alanda devam ediyor. 612 parsel, 494 yapı, 1160 mülk sahibi var. Turgut Reis-Küçük Aymanas Mahallesi 230 bin metrekarelik bir alan, 295 parsel, 406 mülk sahibi var. Burada da tüm çalışmalar yapıldı ve önümüzdeki günlerde ekiplerimiz görüşmelere başlayacak. Toplamda 1 milyon 150 bin metrekarelik alanda çalışmalarımız devam ediyor.

-Bu çalışmalar ne zaman tamamlanacak?
Bunlar çok büyük ve çok fazla kişiyi ve alanı ilgilendiren çalışmalar. Dolayısıyla hemen tamamlanabilmesi çok zor çalışmalar… Bunları biz etap olarak hazırladık. İnşallah ilk hedefimiz birinci etapları bitirmek.

-Dönüşüm konusunda en çok zorluk yaşadığınız bölge neresi?
Zorluktan ziyade yanlış bilgilendirmeler var. Benim vatandaştan bir ricam var; kulaktan dolma bilgilere inanmaması, merak ettikleri konularla ilgili bilgileri ofislerimizden almalarıdır.

-Meram yeni hizmet binasına kavuştu. Eski bina ne olacak?
KOP İdaresi’nin bir talebi vardı. Gerekli izinler alındı ve Bakanlar Kurulu kararı alınarak bu yapının devri KOP İdaresi Başkanlığı’na yapıldı. KOP, MEVKA ve TÜİK olmak üzere üç kurum orada faaliyet gösterecek. Yeni bina ise, personelimiz açısından daha ferah bir ortam oldu. Vatandaş açısından da çok merkezi olmayan bir yer değil. Meram’ın kalbi olan bir bölge. İnşallah Sayın Başbakanımızın Konya’ya ilk gelişinde bu binayı açacağını da duyurmuş olalım. Hizmet binamızın bu bölgeye gelmesi de bölgenin gelişimini tetikleyecek. Hızlı bir şekilde gelişimini sağlayacak. İlerleyen zamanlarda Meram Kaymakamlığı, Meram Tapu Müdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürlüğü, Meram Jandarma, Meram İlçe Milli Eğitim, Meram İlçe Müftülüğü gibi birçok kurum orada yapılanarak vatandaşın hizmetine sunulacak.

-Üstyapıda hangi çalışmalar yapıldı?
Öncelikle biz göreve geldiğimizde ilgili isimlerle, muhtarlar dahil, toplantılar yaptık. Hangi bölgenin hangi ihtiyaçları var ve ne kadar acil? sorularına cevap aradık. Bu ihtiyaçlara göre de planlamalar yaptık. Misal Kovanağzı Mahallesi’nde bir pazaryeri ihtiyacı vardı ve hızlı bir şekilde projelendirdik ve yaptık. Yine Çarıklarda ciddi anlamda altyapı eksikliği var. Yol, sosyal tesis gibi ihtiyaçlar… Hızlı bir şekilde planlamalarımızı yaptık. Boruktolu, Çomaklı’da devam eden sosyal tesis çalışmalarımız var. Yine Telafer, Loras, Alakova Mahalleleri’nde yürüttüğümüz projelerimiz var. İki hafta önce temelini attığımız ve belediyenin yanında 6138 metrekarelik bir arsada, içinde ticari alanlar, spor tesisleri gibi bütün ihtiyaçların karşılanacağı bir tesisi hızlı bir şekilde hazırlıyoruz. Yine seçimden sonra Mehmet Vehbi, Kurtuluş Mahallesi’ni de içine alan bir bölge hitap edecek şekilde vatandaştan bir talep olmuştu. Bu konuda ‘Plebisit’ yapmıştık. Yani mini referandum… Vatandaş Spor Kompleksi istedi, biz de geçtiğimiz günlerde temelini attık. İnşallah bir yıl içinde teslim edilmiş olacak.

Bina bitince ismini de ‘Plebisit ‘ uygulamasıyla belirleyeceğiz.
-Meram Sanayisi kaldırılacak mı?

Meram Sanayisi’nin kalkması ya da kalkmaması noktasında yıllardır bir beklenti var. Biz sanayi esnafı ile yaptığımız görüşmelerde bu konuya onlarla karar vereceğimizi ifade etmiştik. ‘Ben kaldırıyorum’ demekle olmaz, sanayiciye yeni bir yer göstermek, bu konuda altyapı dahil birçok çalışmayı yapmak gerekir. Meram bu anlamda sanayisi en zayıf olan ilçemiz. İlçenin gelişmesinde sanayi çok önemlidir. Bu bağlamda da biz gerekli görüşmeleri zaten yaptık. Karaman Yolu üzerinde arsa tahsisi noktasında Sayın Valimiz, İl Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sanayi Odası Başkanımızla konuyu masaya yatırdık. Şu anda gerekli çalışmalarımız devam ediyor. Meram Eski Sanayi’nin de kaldırılması konusunda bölgenin gelişimini tetikleyen unsurlar da baskı uyguluyor zaten. Ama kaldırılmasını kısa vadede tamamlamak zor ve şu anda tam tarih de verilemez.

-Meram’a önümüzdeki günlerde bir müjde var mı?
Hükümetimizin olduğu kadar Meram Belediyesi olarak biz de gençliğe çok önem veriyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bu konuda bir çalışma yaptık. Ve 50 milyon liralık yatırım olacak olan ‘Sporcu Fabrikası’ projesi geliştirdik. Sporun her dalının yapılacağı bu tesiste buz patenleri, tenis kortları, futbol alanları, konaklama alanları olacak. İnşallah 2016 Mart ya Nisan ayında bu büyük tesisin temeli atılacak. Yine buraya gelen insanlarımızın ihtiyaçları noktasında piknik alanları dahil her şey olacak. Bunların ihalesi yılbaşından sonra yapılacak ve önümüzdeki yıl 800 bin metrekarelik bir alanda farklı bir Dutlukırı’na kavuşacağız. Yine ‘Derevadi’ dediğimiz bir projemiz var. Bu projemiz de Altınapa’nın oradan başlayarak Dere’ye kadar uzanan alanda mevcut derenin ıslah çalışmasını Devlet Su İşleri ve Orman Bakanlığı ile ortak yürütülen bir proje ile yapıyoruz. Programımıza alındı, şu anda projeler tamamlandı ve ihale süreci devam ediyor. Doğal taşlarla ıslah ve belli bölgelerde su tutulma, doğal göletler derken güzel bir çalışmaya daha imza atacağız. Biz bu sürece 2016 yılsonu itibarı ile girebileceğiz, önce Devlet Su İşleri ıslah çalışmalarını bitirecek ve bu güzelliği önce Meram’a sonra Konya’ya kazandırmış olacağız.

Memleket