mehmet şimşek

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek başarısız darbe girişiminin ekonomi üzerindeki etkilerinin geçici ve sınırlı olmasını beklediklerine dikkat çekerek, “Sonrasında yaptığımız reformlarla amacımız çok daha güçlü bir demokrasiye ve adalet sistemine sahip ülkemizi üst gelir seviyesine yükseltmek, uluslararası rekabet gücümüzü artırmak ve sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı büyümeyi sağlamaktır. Bu kapsamda reform takvimimizi hızlandırıyoruz” dedi.

Mehmet Şimşek “Reformlarla amacımız çok daha güçlü bir demokrasiye ve adalet sistemine sahip ülkemizi üst gelir seviyesine yükseltmek, uluslararası rekabet gücümüzü artırmak ve sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı büyümeyi sağlamaktır. Bu kapsamda reform takvimimizi hızlandırıyoruz.” dedi.


Varlık Fonu mega projelerde nasıl devreye girecek?
Başbakan Yardımcısı Şimşek, “Türkiye Varlık Fonu tarafından da büyük ölçekli altyapı projeleri için sermaye ve farklı yöntemlerle finansman sağlanması söz konusu olabilecektir. Ülkemizde genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin ve TCDD’nin yatırım programında dış kredili olarak yer alan projelerinin finansmanı amacıyla Hazine Müsteşarlığı tarafından borçlu sıfatıyla yurtdışından finansman sağlanmaktadır. Finansman koşullarında mümkün olduğunca düşük maliyet ve uzun vade gözetilerek uluslararası kuruluşlardan sağlanan finansmana öncelik verilmektedir. Ayrıca, kamu iktisadi teşebbüsleri ve kamu sermayeli bankalar ile yatırım ve kalkınma bankalarının yurtdışından sağlayacakları kredilere Hazine geri ödeme garantisi verilebilmektedir.Bu imkan için her yıl garanti limiti belirlenmekte olup, bu limit 2016 yüı için 4 milyar dolar olarak belirlenmiştir. Ülkemizdeki büyük altyapı yatırımlarının finansmanında kullanılan bir diğer yöntem Kamu-Özel Sektör İşbirliği modelidir.” açıklamasında bulundu.

Şimşek sözlerini şu şekilde sonlandırdı: “TBMM’ye sevk edilen Kanun tasarısı ile getirmek istediğimiz düzenlemelerle, ülkemizin uzun vadeli ekonomik hedeflerine ulaşması, dünya ticaretinden daha fazla pay alması, bilgi ve teknoloji alanında söz sahibi ülkeler arasında yer alması ve katma değeri yüksek üretim yapışma geçişin hızlandırılması adına önemli adımlar atılmaktadır. Bu kapsamda, esnek bir teşvik sistemine geçmeyi hedefliyoruz. Bu yenilenen teşvik sistemiyle yatırımları daha cazip hale getirmeyi amaçladık.”

Hürriyet

 

, ,