Mamak Misket’te satılık arsa! 3 milyon TL’ye!

DCIM100MEDIADJI_0115.JPG

Mamak Belediyesi tarafından Misket Mahallesi’nde yer alan arsa ihale usulü ile satışa sunuluyor. Arsanın ihalesi 29 Mart’ta gerçekleştirilecek.

Mamak Belediye Başkanlığı tarafından Misket Mahallesi’nde yer alan arsa ihale ile satılıyor. Toplam muhammen bedeli 3 milyon 81 bin 570 TL olakrak
belirlenen arsa için ihale 29 Mart’ta yapılacak.

 


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Mamak Belediye Başkanlığından:

1 – Belediyemiz sınırları içerisinde Misket Mahallesi’nde bulunan 1 adet imarlı parselin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre ‘Kapalı Teklif
Usulü’ ile 29.03.2018 tarihinde Perşembe günü Belediyemiz Merkez binası içerisinde bulunan Encümen salonunda, Encümen huzurunda ihale edilerek
satılacaktır.

2 – Arsanın konumu, alanı, tahmin edilen bedeli, Geçici teminat miktarı, İhale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.

3 – Arsanın satışı ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaları sakıncalı olan kimseler gerek doğrudan gerekse vekaleten ihaleye
katılamazlar. İhaleye girip de teminatlarını yakanlar bir yıl süre ile Belediyemizce açılacak ihalelere katılamazlar.

4 – İhaleye çıkarılan Arsaya ilişkin ihale Şartname ve ekleri 500,00 TL. (Beşyüz) Bedel karşılığı verilecek olup, Şartname ve ekleri Emlak ve İstimlak
Müdürlüğünde ücretsiz olarak incelenebilir.

5 – Söz konusu arsa ihalesine gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yabancı uyruklu kişi ve kuruluşlar ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Gayri Menkul iktisap
edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığından alınmış Belge ve Türkiye’de ikametgahlarını ibraz etmeleri şartı ile ihaleye katılabileceklerdir.

6 – İhaleye katılacak olanlar arsanın ihalesine ait teminat bedellerini ihale tarihi olan 29.03.2018 Perşembe günü en geç saat 09.00’a kadar Emlak ve İstimlak
Müdürlüğünden alacakları ödenti belgesi ile yatıracaklardır. Posta ile gönderilen teklif ve teminatlar kabul edilmeyecektir.

7 – Belediyemiz Encümeni arsaya ait ihaleyi yapıp yapmamak da ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

,