Mamak Belediyesi’nden 10 milyon TL’ye satılık 3 arsa!

Mamak Belediyesi, Üreğil Mahallesi’nde yer alan 3 adet imarlı parselin hisselerini ihale ile satışa sunuyor. İhale 27 Mart’ta yapılacak.

Mamak Belediye Başkanlığı tarafından Üreğil Mahallesi’ndeki 3 adet imarlı parselin hisseleri satılığa çıkarılıyor. İhalesi 27 Mart’ta yapılacak arsaların toplam muhammen bedeli 10 milyon 162 bin TL olarak belirlendi.


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Mamak Belediye Başkanlığından:

1 – Belediyemiz sınırları içerisinde Üreğil Mahallesi’nde bulunan 3 adet imarlı parselin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre ‘Kapalı Teklif Usulü’ ile 27.03.2018 tarihinde Salı günü Belediyemiz Merkez binası içerisinde bulunan Encümen salonunda, Encümen huzurunda ihale edilerek satılacaktır.

2 – Arsaların konumu, alanı, tahmin edilen bedeli, Geçici teminat miktarı, İhale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.

3 – Arsaların satışı ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaları sakıncalı olan kimseler gerek doğrudan gerekse vekaleten ihaleye katılamazlar. İhaleye girip de teminatlarını yakanlar bir yıl süre ile Belediyemizce açılacak ihalelere katılamazlar.

4 – İhaleye çıkarılan Arsaya ilişkin ihale Şartname ve ekleri 500,00 TL. (Beşyüz) Bedel karşılığı verilecek olup, Şartname ve ekleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak incelenebilir.

5 – Söz konusu arsaların ihalesine gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yabancı uyruklu kişi ve kuruluşlar ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Gayri Menkul iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığından alınmış Belge ve Türkiye’de ikametgahlarını ibraz etmeleri şartı ile ihaleye katılabileceklerdir.

6 – İhaleye katılacak olanlar arsanın ihalesine ait teminat bedellerini ihale tarihi olan 27.03.2018 Salı günü en geç saat 09.00’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alacakları ödenti belgesi ile yatıracaklardır. Posta ile gönderilen teklif ve teminatlar kabul edilmeyecektir.

7 – Belediyemiz Encümeni arsalara ait ihaleyi yapıp yapmamak da ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

, ,