Ankara ve Çanakkale’de satılık 3 gayrimenkul! 39.8 milyon TL’ye!

Ankara ve Çanakkale’deki 3 gayrimenkul Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından satışa sunuluyor. İhale 20 Mart’ta gerçekleşecek..

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından Çanakkale Merkez’de 1 ve Ankara Çankaya’da 2 olmak üzere toplam 3 gayrimenkul ihale ile satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 39 milyon 835 bin TL olarak belirlenen gayrimenkullerin ihalesi 20 Mart’ta yapılacak.


 

GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden:

1 – Taşınmaz için tespit edilen bedelin %3’ü oranında geçici teminat alınacaktır.

2 – Söz konusu taşınmazın satış ihalesi yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte “Kapalı Zarfla Teklif Alma Yöntemi”ne göre yapılacaktır. Posta, telgraf ve faksla vb. yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. Teklif mektuplarının belirtilen tarih ve saatten en geç yarım saat öncesine kadar TMO Genel Müdürlüğü
Gelen Evrak bölümüne teslim edilmesi gerekmektedir.

4 – İhale ile ilgili şartname ve ilave bilgiler TMO Genel Müdürlüğü, Teknik İşler Dairesi Başkanlığı, Emlak Şube Müdürlüğünden (Tel: 0 312 416 33 51) temin edilebilir.

5 – Teklif isteme dosya bedeli 200,00 TL (İkiyüz TL) dir.

6 – Teklif edilen bedeller ihale tarihinden itibaren 90 gün opsiyonlu olacaktır.

7 – TMO 2886 sayılı İhale Kanunu’na tabi olmayıp, gayrimenkulün satış ihalesini yapıp yapmamakta serbesttir.

,