Kiracının ödemediği aidatları kim öder?

Hem kiracılar hem de ev sahipleri ödenmeyen aidatların durumunun ne olacağını, aidatlarını ödemeden binayı terk eden kiracılar ile ilgili olarak ev sahibinin sorumlu tutulup tutulamayacağı hususu oldukça merak ediliyor.

Vatan Gazetesi’nde yer alan habere göre, aidatlarını ödemeden binayı terk eden kiracıların borcunu ev sahibi ödemek zorunda kalıyor.

Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yer alan 22’inci maddeye göre; gider ve avans borcu ile gecikme tazminatından, kiracısı ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutuluyor. Yani apartman yöneticisi ya da aidatı toplamakla sorumlu olan kişi gereken özeni göstermez ve kiracının birikmiş aidatları ev sahiplerinden tahsil edilebilir.

Yargıtay 18.Hukuk Dairesi Esas: 2004/10518 Karar: 2005/2241ve 15.03.2005 sayılı kararı da; “Kiracı, anataşınmazdaki bağımsız bölümü boşalttıktan sonra, artık bu yerden yararlanma hakkı, dolayısıyla kiracı sıfatı sona erdiğinden, oturduğu döneme ilişkin olsa bile ortak gider borcundan -Kat Mülkiyeti Yasası hükümlerine göre- sorumlu tutulamaz” denildi.