Kira artışı zorunlu mu?

Kiracıları en fazla ilgilendiren husus tabikide kira zammı. Kiracılar kira zamlarına artış olup olmadığını merak ediyorlar. Peki, kira artışı zorunlu mu?

Vatan Gazetesi’nde yer alan habere göre ev sahipleri her yıl kiraya düzenli olarak zam yapma hakkına sahipler mi? Ev sahibinden zam yapması yerine indirim talebinde bulunulabilir mi?

KİRA ZAMMI MECBURİ Mİ?
Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin ESAS NO. 2014/1986, KARAR NO. 2014/2823 ve 11.3.2014 tarihli kararına göre,”Kira parasının tespiti bir sınırlamadır ve hakim kira parasını takdir ederken bunun bir sınırlama olduğunu gözetmelidir. 18.11.1964 gün ve 2/4 sayılı Y.İ.B.K. ve yerleşik Yargıtay uygulamalarına göre “hak ve nesafet” ilkesi uyarınca hakim bu sınırlamayı yaparken, öncelikle tarafların tüm delilleri varsa emsal kira sözleşmeleri aslı veya onaylı örnekleri dosyaya alınmalı, bilirkişi marifetiyle kiralanan taşınmaz ve taraf emsalleri tek tek görülüp incelenmeli, böylece elde edilen veriler somutlaştırılarak, dava konusu yer ile ayrı ayrı ( konumu, çevresi, niteliği, kullanım şekli, kira başlangıç tarihi, kira süreleri vb. ) kira parasına etki eden tüm nitelikleri karşılaştırılmalı, emsal kira bedellerinin niçin uygun emsal olup olmadığı somut gerekçelerle açıklanmalı, dava konusu taşınmazın yeniden kiraya verilmesi halinde getirebileceği kira parası belirlenmeli, hakimce bu kira parası dikkate alınmak suretiyle hak ve nesafete; özellikle tarafların kira sözleşmesinden bekledikleri amaçlarına uygun makul bir kira parasına hükmedilmelidir.”

Kiracılar kira tespiti için dava açabiliyorlar. Çünkü kira artışı sınırlı bir artış olup bunun adil bir şekilde yapılması gerekiyor.
Emsal kira bedelleri de bu miktar tayin edilirken dikkate alınıyor. Bu durumda çevredeki benzer mülklerin kiralarına bakılarak mal sahibinden indirim yapması talep edilebiliyor, eğer bu talep kabul görmezse mahkemeye başvuru hakkı bulunuyor.