İzmir Bornova’da icradan satılık gayrimenkul! 5 milyon TL’ye!

İzmir İli Bornova İlçesi, Altındağ Mahallesi’nde bulunan gayrimenkul vasıflı taşınmaz 5 milyon TL bedel ile icradan satışa sunuldu. Satışa konu olan gayrmenkulün ilk ihalesi 16 Nisan 2018 olarak belirlendi.

İzmir 1.Sulh Hukuk Mahkemesince satış sureti ile satılarak ortaklığın giderilmesine karar verilen ve satışı İcra İflas Kanun Hüküm Hükümlerine göre yapılacak olan gayrimenkul tapunun İzmir İli Bornova İlçesi,Altındağ Mahallesi,Köyiçi Mevkii,Cilt:23 Sayfa No.2220, Parsel 2224,Yüzölçümü 10.536.00 metrekare Ana Taş.Nitelik:Bağ yazılı gayrimenkul üzerinde 3 adet bina bulunmaktadır.


İmar Durumu: İzmir Bornova İlçesi, Altındağ Mahallesi 2224 nolu parselin bir kısmı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı içerisinde; Yolda ve Bitişik Nizam 2 (iki)Katlı Konut Alanında kalmakta olup İmar Uygulaması görmesi gerekmektedir.

Kıymeti : 5.004.512,00 TL
1. Satış Günü : 16/04/2018 günü 14:10 – 14:20 arası
2. Satış Günü : 16/05/2018 günü 14:10 – 14:20 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu – İzmir Adliyesi G Blok Zemin Kat 9 Nolu Müzayede Salonu BAYRAKLI / İZMİR

 

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün
sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde
dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, iş bu ilan kendisine tebligat yapılamayan ilgililer içinde tebliğ yerine geçer,başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/26 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/02/2018

,