Tapu müdürlüklerinde yapılan gayrimenkul devir işlemlerinin tamamlanabilmesi için kanunen emlak alım satım harcının ödenmesi gerekiyor.

Bu harç ödenmeden devir işlemi gerçekleşmiyor. 492 Sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı (4) sayılı tarife gereğince ödenen harç, işlemlerin nevi ve mahiyetine göre, değer esası üzerinden nispi veya maktu olarak alınıyor.


Eğlencede büyük indirim! Oyunlar 1 TL! Esenyurt TİKİ Eğlence Dünyası!

Emlak alım satım harcı, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden hesaplanıyor. Peki emlak alım satım harcı 2018 ne kadar? diyorsanız işte yanıtı…

Tapu ve Kadastro Harçları, 28 Aralık’ta Resmi Gazete’de yayımlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliği kapsamında yer aldı. Tebliğ ile 2018 yılında yapılacak tapu ve kadastro işlemlerinden tahsil edilecek harçlar da belli olmuş oldu.

Tebliğe göre 2018 yılında da gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında gayrimenkulun beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden devir eden ve devir alan için ayrı ayrı binde 20 oranında tahsil edilecek.

Emlak alım satım harcı 2018 hesaplama örneği
Satış bedeli 100 bin lira olan bir gayrimenkul için alıcının 2 bin lira, satıcının 2 bin lira harç ödemesi gerekiyor. Toplamda 4 bin lira harcın devir işlemi için ödenmiş olması gerekiyor.

Emlak alım satım harcının yanı sıra tapu döner sermaye bedelinin de ödenmesi gerekiyor. 2018 yılı tapu masrafı belli olmadı.

Tapuda gereken belgeler 2018

Satıcıdan istenenler
– Tapu aslı veya fotokopisi
– 1 Resim – Nüfus Cüzdanı aslı ve 1 adet fotokopisi
– Vergi borcu yoktur yazısı
– Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname

Alıcıdan istenenler
– 2 Resim
– Nüfus Cüzdanı aslı ve 1 adet fotokopisi
– Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname

 

Özge ÖZDEMİR/Emlaktagundem.com

 

, ,

Hemen Teslim 5 proje