Devremülk üzerinde şufa hakki kullanılabilir mi?

Devremülk üzerinde şufa hakki kullanılabilir mi

Şufa hakkı, bir gayrimenkulün satılması durumunda, önceliğin verildiği hak olarak karşımıza çıkıyor. Peki Devremülk üzerinde şufa hakki kullanılabilir mi? diyorsanız işte yanıtı…

Devremülk üzerinde şufa hakki kullanılabilir mi?
Öncelikle satın alma hakkı olarakta bilinen şufa hakkı, herhangi bir hissedarın, hissedar olmayanlara karşı, öncelikli satın alma hakkına deniyor. Şufa hakkı olarak da bilinen bu hak, taşınmaz mal satılacağı zaman satıcı durumu, diğer paydaşa bildirmesiyle ortaya çıkıyor.

Böylece paylı mülkiyette bir paydaşın taşınmaz üzerindeki payını tamamen veya kısmen üçüncü kişiye satması durumunda, diğer paydaşlar önalım hakkını kullanabiliyor.

Önalım hakkından feragatin resmî şekilde yapılması ve tapu kütüğüne şerh verilmesi gerekiyo. Belirli bir satışta önalım hakkını kullanmaktan vazgeçme, yazılı şekle tâbidir ve satıştan önce veya sonra yapılabiliyor.

Yapılan satış, alıcı veya satıcı tarafından diğer paydaşlara noter aracılığıyla bildiriliyor.

Şufa hakkı, satışın hak sahibine bildirildiği tarihin üzerinden üç ay ve her hâlde satışın üzerinden iki yıl geçmekle düşer.Cebrî artırmayla satışlarda önalım hakkı kullanılamıyor. Peki Devremülk üzerinde şufa hakki kullanılabilir mi? diyorsanız işte yanıtı…

Üzerinde devremülk hakkı kurulmuş yapının/bağımsız bölümün ortak maliklerinin, aralarındaki müşterek mülkiyet nedeniyle kanuni şuf’a hakkı bulunuyor. Devremülk sözleşmesine konulacak maddeyle, kanuni şuf’a hakkından feragat edilmesi ve bu durumun tapu kütüğüne tescili mümkün oluyor.

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi şufa hakkı!

Özge ÖZDEMİR/Emlaktagundem.com