Çevre ve Şehircilik Bakanlığı atama kararı yayınladı!

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kararı ile Niğde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne atama yapıldı. Karar bugünkü Resmi Gazete’de yer aldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından atama kararları alındı. Kararlar bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Niğde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne Hamdi Görkem Gençtürk atandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
Karar sayısı: 2017/482

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Niğde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Hamdi Görkem Gençtürk’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve
76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.