10 ildeki 32 ovaya koruma alanı kararı!


Türkiye’deki bazı büyük ovalar koruma alanı olarak ilan edildi. Bazı ovaların büyük ova koruma alanı olarak belirlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı bugün Resmi Gazete’de yayımlandı…

Bakanlar Kurulu, 32 ovayı büyük ova koruma alanı olarak belirledi. Karar bugün Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızlı değiştirdiği, ekli liste ile haritalarda adları ev sınırları gösterilen ovalar, büyük ova koruma alanı olarak belirlendi.

Ovaların sınırları içerisinde yer alan onaylı planlı alanlar ile bu Kararın yayımı tarihi itibarıyla ilgili mevzuatı uyarınca tarım dışı kullanma izni verilmiş olan alanlar, birinci fıkra kapsamı dışında bırakıldı.

Büyük ova koruma alanı olarak belirlenen ovalar şu şekilde:

Karar için tıklayın