Bursa İnegöl Mahmudiye’de icradan satılık 4 katlı işyeri!

bursa

Bursa İli, İnegöl İlçesi Mahmudiye Mahallesi’nde bulunan 4 katlı işyeri, İnegöl 1. İcra Dairesi tarafından 5 milyon 800 bin TL’ye satışa çıktı.

 

 

T.C. İNEGÖL 1. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : Bursa ili İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Kadın Yerleri Mevkii 66 Cilt No, 6489 Sayfa No, 831 Ada 558 Parselde kain; 1.014,00 metrekare yüzölçümüne sahip dört katlı betonarme işyeri vasıflı taşınmaz.

Özellikleri : Taşınmaz, betonarme karkas şekilde inşa edilmiş bina iş yeri olarak kullanılmakta ancak mevcut durumda kullanılmamaktadır. Özel halk otobüsleri ve özel araçlarla ulaşımı sağlanmaktadır. Yakın mesafede Bursa – Ankara Karayolu, Sanayi Camii ve Bilal Habeşi Camii yer almaktadır. Betonarme karkas şekilde inşa edilmiş olan bina zemin + 3 normal kat olarak inşa edilmiştir. Taşınmazın zemin katı 1014 metrekare , normal katların her biri 1009 metrekare kullanım alanına sahiptir. Toplam kullanım alanı 4041 metrekare ir. Binada yük asansörü mevcuttur. Taşınmazın mimari projesine göre zemin katta wc hacmi bulunmaktadır. Zemin kaplamaları; zemin katta mermer ve halı döşeme olup, tavanlarda alçı spot uygulaması yapılmıştır. Pencere doğramaları alüminyum esaslıdır.

Adresi : Mahmudiye Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi No:63 İnegöl / Bursa
Yüzölçümü : 1.014,00 metrekare
İmar Durumu : Taşınmaz, 1/1000 ölçekli uygulama imar plânı revizyonunda “Küçük Sanayi Sitesi Alanları” ‘nda kalmakta olup, yapılaşma şartları: Hmax 9,50 mt’dir. İnegöl Tapu Müdürlüğü ve İnegöl Belediyesi İmar Müdürlüğünde yapılan araştırmalar sonucu 24/08/2011 tarihli mimari projesi, 31/12/1997 tarihli 0749 nolu, 29/12/1995 tarihli ve 0851 nolu ve 08/01/2001 tarihli 0454 nolu yapı ruhsatları ile 07/02/2003 tarihli 36/2003 nolu yapı kullanma izin belgesi bulunmaktadır.
Kıymeti : 5.800.000,00 TL
KDV Oranı : 5411 sayılı Bankacılık Kanunun 143/5. maddesi ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-l hükmü uyarınca KDV’den istisnadır.

Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir.

1. Satış Günü : 04/10/2016 günü 10:00 – 10:10 arası
2. Satış Günü : 02/11/2016 günü 10:00 – 10:10 arası
Satış Yeri : Kemalpaşa Mahallesi Mutlu Sokak No:15 (BESOB) Esnaf Sarayı İcra Müzayede Salonu – İnegöl / Bursa

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin yüzde 50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/298 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.