Apartman yöneticilerinin ücretleri!

Apartman yöneticilerinin ücretleri

Apartman yönetici olarak seçilen kişi sözleşmede bir ücret tayin edilmemiş olsa bile, kat maliklerinden uygun bir ücret talep edebiliyor. İşte apartman yöneticilerinin ücretleri…

Apartman yöneticilerinin ücretleri!
Bünyesinde sekiz ve sekizden fazla bağımsız bölüm olan apartmanlarda yönetimin kurulması zorunlu tutuluyor. Apartmana yönetici malikler tarafından seçiliyor. Yönetime bir kişi seçilebileceği gibi birden fazla kişi de seçilebiliyor.

Yönetici, kat maliklerinin hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından seçiliyor. Apartman yöneticisinin yerine getirmesi gereken bazı görev ve sorumlulukları bulunuyor.

Apartman yönetici olarak seçilen kişi sözleşmede bir ücret tayin edilmemiş olsa bile, kat maliklerinden uygun bir ücret talep edebiliyor. İşte apartman yöneticilerinin ücretleri…

Kat malikleri kurulu, kat malikleri arasından atanmış yöneticinin normal yönetim giderlerine katılıp katılmayacağı, katılacaksa, ne oranda katılacağını kararlaştırıyor.

Bu yolda, bir karar alınmamış ise, yönetici yönetim süresi içinde kendisine düşen normal yönetim giderlerinin yarısına katılmıyor.

Yönetici dışarıdan seçilmişse, alacağı ücret ve şartları, yönetici atanırken kat malikleri tarafından belirlenir ve karara bağlanıyor.Kat Malikleri Kurulu tarafından atanan yöneticiye, bu görevi sebebiyle bir yer tahsis edilmişse; sözleşmesi herhangi bir nedenden ötürü feshedildiği takdirde, yönetici adı geçen yeri en geç onbeş gün içinde boşaltmak zorundadır.Bu konuda ,Kat Mülkiyeti Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanıyor.

Yöneticinin ücreti; kat malikleri tarafından, arsa payları oranında ödeniyor.

Apartman yöneticisi hangi defterleri tutar?

Özge ÖZDEMİR/Emlaktagundem.com