Ziraat Bankası Personeli Vakfı Ankara’daki arsa hissesini satışa sundu!

Ziraat Bankası Personeli Vakfı tarafından Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Karşıyaka Mahallesi’nde yer alan 8 bin 500 metrekare alanlı göle yakın arsanın 2.914/8.500 hissesi ihale ile satışa çıkarıyor.

11 Nisan saat 19.00 – 20.00 saatleri arasında ilk ihalesi gerçekleşecek arsa için teklifler ihale günü saat 15.00’e kadar Vakfa verilebilecek.


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Ziraat Bankası Personeli Vakfından:

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Karşıyaka Mahallesi 1445 Ada, 3 parsel numarasında kayıtlı 8.500 m2 alanlı göle yakın arsanın 2.914/8.500 hissesi kapalı zarf teklif alma ve birden fazla teklif varsa, en yüksek kapalı teklif üzerinden teklif sahipleri arasında açık artırma veya pazarlık yoluyla ihale yapılmak suretiyle, peşin veya vadeli olarak satılacaktır.

İlk ihale 11.04.2018 günü saat 19.00 – 20.00 saatleri arasında yapılacaktır. İlk ihale ile ilgili teklifler ihale günü saat 15.00’e kadar Vakfımıza verilebilecektir. İlan edilen günde satılamayan taşınmazın satışına sürekli ihale usulü ile devam edilecek, her haftanın salı günü saat 17.00’ye kadar verilen teklifler, takip eden işgünü toplanacak ihale komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

1 – İhale, Vakfımız Genel Müdürlüğü (Sanayi Caddesi Çavuş Sokak Akgül İşhanı No: 3/9 Ulus/ANKARA) adresinde yapılacaktır.

2 – Teklif mektupları, satış şartnamesinde belirtilen şartlara göre hazırlanıp teklif verme saatine kadar Vakfımız Genel Müdürlüğüne ulaştırılacaktır.

3 – Birden fazla teklif alınması halinde açık artırma yapılacağından, teklif verenlerin ihale gün ve saatinde ihalenin yapılacağı adreste hazır bulunmaları gerekmektedir.

4 – Vakfımız 2886 ve 4734 sayılı Devlet ihale Kanunu’na tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta ya da dilediğine yapmakta serbesttir.

5 – Satış işlemi, Vakfımız Genel Müdürlüğünden temin edilebilecek şartname esaslarına göre yapılacak olup, ihaleye katılanlar şartnamedeki hususları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

6 – Satışa ilişkin ayrıntılı bilgi Vakfımızın 0 312 309 67 85 ve 0 312 311 33 79 numaralı telefonlarından ve www.zbv.org.tr internet adresimizden edinilebilir.

,

Hemen Teslim 5 proje