Yapı Kredi Koray GYO Ankara projesi dava açıklaması!

yapı kredi gyo

Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda Ankara Ankara projesi davasıyla ilgili açıklama yapıldı.

1-10.09.2014 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamamızda; Ankara-Ankara projesiyle ilgili A Blok, 42 no’lu daire sahibi Sn. Mithat Burak Başkale tarafından,  Ankara  3. Tüketici Mahkemesi’nde Şirketimize karşı 2011/485 esas sayılı dosya üzerinden açılan davada, Ankara 7. Tüketici Mahkemesi’nin 2011/516 esas sayılı dosyası ve Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin 2014/431 esas sayılı dosyasında verilen kararlarının kesinleşmesinin beklenilmesine karar verildiği, 11.05.2015 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamamızda; ilgili dava dosyasına, Ankara 7. Tüketici Mahkemesi’nin 2011/516 esas sayılı davasında verilen dava red kararının düzeltilerek onanmasına ilişkin Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin karar örneğinin 11.05.2015 tarihinde sunulduğu, 13.05.2015 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamamızda; bir sonraki duruşma tarihinin 01.12.2015 olması yönünde karar alındığı açıklanmış olup; 02.12.2015 tarihli Özel Durum açıklamamızda  söz konusu davanın 01.12.2015 tarihli duruşmasında, Ankara 3. Tüketici Mahkemesi’nin, davanın, red kararına karşı temyiz yolu açık olmak üzere Şirketimiz lehine reddine karar verdiği duyurulmuştu. En son 12.01.2016 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamamızda ise karşı tarafın son karara ilişkin temyiz başvurusunda bulunduğu bilgisinin  tarafımıza tebliği açıklanmıştır. Söz konusu dava hakkında yeni bir gelişme olmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.

2-13.05.2015 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamamızda; Ankara 3. Tüketici Mahkemesi’nde görülmekte olan 2013/2605 dosya sayılı, Ankara-Ankara projesiyle ilgili Sn. İlhan Kalay (A blok, 32 nolu daire sahibi) tarafından açılmış tüketici davasında, Şirketimiz lehine davanın reddi kararı verilen Ankara 7. Tüketici Mahkemesi’nin 2011/516 esas sayılı dava dosyasının kesinleşmesi ile Şirketimiz lehine yıkım kararını iptal eden Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin 2014/431 esas sayılı dava dosyasının kesinleşmesinin beklendiği, ilgili dava dosyasına, Ankara 7. Tüketici Mahkemesi’nin 2011/516 esas sayılı davasında verilen dava red kararının düzeltilerek onanmasına ilişkin Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin karar örneğinin 12.05.2015 tarihinde sunulduğu ve davanın duruşmasının 01.12.2015 tarihinde yapılacağı açıklanmış olup;  02.12.2015 tarihli Özel Durum açıklamamızda  söz konusu davanın 01.12.2015 tarihli duruşmasında Ankara 3. Tüketici Mahkemesi’nin, davanın, red kararına karşı temyiz yolu açık olmak üzere Şirketimiz lehine reddine karar verdiği duyurulmuştu. En son 12.01.2016 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamamızda ise karşı tarafın son karara ilişkin temyiz başvurusunda bulunduğu bilgisinin tarafımıza tebliği açıklanmıştır. Söz konusu dava hakkında yeni bir gelişme olmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.