Vergi takvimi Kasım 2017!

 

Vergi mükellefleri, hangi vergileri ne zaman ve ne kadar süre içerisinde ödemesi gerektiğini GİB tarafından açıklanan vergi takviminde görebiliyor.

Kasım ayı vergi takvimine göre, gayrimenkuller için emlak , çevre temizlik vergisi ve veraset vergisinin 2. taksitinin 1-30 Kasım tarihleri arasında ödenmesi gerekiyor. 2017 Kasım’da ödenecek diğer vergiler şu şekilde sıralanıyor:

2017 Kasım ayında ödenecek vergiler 

01/11/2017 09/11/2017 16-31 Ekim 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/11/2017 10/11/2017 16-31 Ekim 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2017 14/11/2017 2017 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
01/11/2017 14/11/2017 2017 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
01/11/2017 15/11/2017 Ekim 2017 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi01/11/2017 15/11/2017 Ekim 2017 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2017 15/11/2017 Ekim 2017 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/11/2017 15/11/2017 Ekim 2017 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2017 15/11/2017 Ekim 2017 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/11/2017 15/11/2017 Ekim 2017 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2017 17/11/2017 2017 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
01/11/2017 17/11/2017 2017 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi
01/11/2017 20/11/2017 Ekim 2017 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2017 20/11/2017 Ekim 2017 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2017 20/11/2017 Ekim 2017 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2017 20/11/2017 Ekim 2017 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/11/2017 20/11/2017 Ekim 2017 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2017 20/11/2017 Ekim 2017 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2017 23/11/2017 Ekim 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/11/2017 23/11/2017 Ekim 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
01/11/2017 24/11/2017 Ekim 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
16/11/2017 24/11/2017 1-15 Kasım 2017 Dönemine ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
16/11/2017 27/11/2017 1-15 Kasım 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
01/11/2017 27/11/2017 Ekim 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/11/2017 27/11/2017 Ekim 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/11/2017 27/11/2017 Ekim 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
01/11/2017 30/11/2017 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 1. Taksit Ödemesi
01/11/2017 30/11/2017 Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/11/2017 30/11/2017 2017 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi01/11/2017 30/11/2017 2017 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 2. Taksit Ödemesi
01/11/2017 30/11/2017 Ekim 2017 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2017 30/11/2017 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 5. Taksit Ödemesi
01/11/2017 30/11/2017 Ekim 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/11/2017 30/11/2017 Ekim 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

 

Özge ÖZDEMİR/Emlaktagundem.com