Türkiye Şeker Fabrikaları 1 yıllığına arazi kiralıyor!

Afyon Şeker Fabrikası’nda yer alan 385 dekar arazi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası tarafından 1 yıllığına kiraya veriliyor.

İhale 28 Kasım 2017 tarihinde saat 14:00’de Afyon Şeker Fabrikası idare binasında kapalı teklif usulü ve açık artırma suretiyle yapılacak.


Eğlencede büyük indirim! Oyunlar 1 TL! Esenyurt TİKİ Eğlence Dünyası!

 

FABRİKAMIZ SAHASINDA BULUNAN 385 DEKAR ARAZİNİN KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:
1 – Fabrikamız ihata sınırları içinde bulunan 385 dekar arazi satış ve ihale yönetmeliğimiz esasları dâhilinde 1 yıl süreyle kiraya verilecektir.
2 – İhale 28.11.2017 tarihinde saat 14:00’de Afyon Şeker Fabrikası idare binasında kapalı teklif usulü ve açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu nedenle
iştirakçiler, ihale saatinde belirlenen yerde hazır bulunacaklardır.
3 – İsteklilerin teklif mektuplarını ihalenin yapılacağı gün en geç saat 14:00’e kadar, Afyon Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine vermeleri gerekmektedir.
4 – İhale konusu arazinin tamamı için teklif verilecektir.
5 – Kiraya verilecek araziye ait bilgiler fabrikamız Ziraat Servisi’nden alınabilecektir.
6 – İhaleyle ilgili şartname ve ekleri, Fabrikanın Ticaret Servisi’nde (Tel:0 272 248 34 80-Faks: 0272 248 34 87) görülebileceği gibi KDV dahil 59,00 TL
(Ellidokuz) bedeli karşılığında temin edilebilecektir.
7 – İhaleye katılabilmek için 2.500,00 TL tutarında geçici teminat verilecektir.
8 – Geçici teminatlar nakit veya banka teminat mektubu olabilecektir.
9 – İhale uhdesinde kalan yüklenici arazinin 1 (Bir) yıllık kira bedelini peşin yatıracaktır.
10 – İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
Duyurulur.

,

Hemen Teslim 5 proje