TOKİ 2020 ucuz konut kura çekilişi ne zaman?

Henüz başvuru yapmayanlar veya başvuru tarihini kaçırdığını düşünenler için ise hala zaman var. Düşük taksitli konut almak isteyenler TOKİ evlerine yoğun ilgi gösteriyor. Başvurular ise e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu doğrultuda; TOKİ 100 bin konut kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ 100 bin yeni sosyal konut projesi başvuru şartları nelerdir?

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
TOKİ kura çekimi tarihi hakkında yapılan henüz herhangi bir açıklama yok. Bir önceki 50 bin konut projesinde başvurular 19 Nisan tarihinde sona ermiş, ilk kuralar 3 Mayıs tarihinde çekilmişti. İstanbul’da ise kura çekimi haziran ayının sonunda yapılmıştı. 100 Sosyal konut projesinde ilk kuranın 29 Ocak 2020 tarihinde çekilmesi bekleniyor. Mega kentİstanbul’da ise kura çekiminin Şubat ayının ortalarında başlaması tahmin ediliyor.

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında hayata geçirilecek konutlar için, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin Proje İlinde bulunan yetkili Şubeleri aracılığı ile başvurular kabul edilecek.

Başvuru Bedeli 2 oda 1 salon: 500.- TL
Başvuru Bedeli 3 oda 1 salon: 1.000.-TL

Başvurular; 4 kategoride kabul edilecektir;

1. Kategori olan “Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri”
2. Kategori olan “En az yüzde 40 Engelli Vatandaşlarımız”
3. Kategori olan “Diğer alıcı adayları”

Başvurusu toplanacak konutların ihalesi gerçekleştirildikten sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında “Hak Sahibi Belirleme” kurası çekilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI:
Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

1-T.C. vatandaşı olması,

2-Proje il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,

3-Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç).

4-Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması gerekmektedir. (İstanbul İli için 6.000 TL (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

5-Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.

6-Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 25 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

7-Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan “HAK SAHİPLİĞİ BELGESİ” ile Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.

Vefat eden emeklinin emekli olmayan eşi de başvuru yapabilir. ( Vefat eden emeklinin aylık maaşını alan dul kızları hariç)