Tarım arazisi mirasçılarına 3 ay uyarısı!

tarımsal

Tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesinin önlenmesi amacıyla, 2014’te Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nda yapılan değişiklikle, mirasa konu tarımsal arazilerde mülkiyet devrinin esas olduğu hükme bağlanmıştı.

Bakanlık tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesinin önüne geçmek amacıyla 73 bin 533 murisin 367 bin 264 mirasçısına 3 ay içinde tarım arazi mülkiyetlerinde intikal işlemlerini tamamlamaları için tebligat gönderdi.

Tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesinin önlenmesi amacıyla, 2014’te Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nda yapılan değişiklikle, mirasa konu tarımsal arazilerde mülkiyet devrinin esas olduğu hükme bağlanmıştı. Kanunda ayrıca mirasçılar arasında anlaşma sağlanması halinde mülkiyet devri işlemlerinin mirasın açılmasından itibaren bir yıl içinde tamamlanması hükme bağlanmıştı.

‘Üç ayda bitirin’ uyarısı İşlemlerin bir yıl içinde tamamlanmaması halinde Bakanlıkça mirasçılara 3 ay ek süre tanınmıştı.

Bu kapsamda Tarım Bakanı Faruk Çelik’in talimatıyla 15 Mayıs 2014’ten sonra ölen ve 1 yıllık süre içinde intikal işlemlerini başlattığı tespit edilen 73 bin 533 murisin (miras bırakan) 367 bin 264 mirasçısına 3 ay içinde intikal işlemlerini tamamlamaları gerektiği konusunda tebligat gönderildi.

Dava açılabilir 3 aylık ek süre sonunda devrin tamamlanmaması halinde Bakanlık, Sulh Hukuk Mahkemesi nezdinde arazilerin istemde bulunan ehil mirasçıya, ehil olmaması durumunda en fazla teklifi verene devrine, aksi halde üçüncü kişilere satılması için dava açabilme yetkisine sahip. Bu arada 2010-2015 döneminde 4 milyon 982 bin 785 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışması yapıldığı açıklanmıştı.
Vatan