Tarihi sit alanı ne demek?

Tarihi sit alanı ne demek

Koruma altına alınmış, yerleşim yapılmasına izin verilmeyen, izinlerin ise belli kurallar dahilinde verildiği alanlar sit alanları oluyor. Peki tarihi sit alanı ne demek? Tarihi sit alanında yapılaşmaya izin verilir mi? diyorsanız işte yanıtı…

Tarihi sit alanı ne demek?
Jeolojik devirlerle tarih öncesi ve tarihi devirlere ait olan ve yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik ve benzeri özelliklerini yansıtan, doğal, insan yapısı ya da her ikisinin ortak ürünü olan ender bulunmaları, özellikleri veya güzellikleri bakımından korunması gereken yer üstünde, yer altında ve ya su altında bulunan kent ve kent kalıntıları, önemli tarih, olayların olduğu yerler ve tespit edilmiş tabiat özellikleriyle korunması gereken yerlere sit alanı deniyor.

Peki tarihi sit alanı ne demek? Tarihi sit alanında yapılaşmaya izin verilir mi? diyorsanız işte yanıtı…

Tarihi Sit ; milli tarih ve askeri harp tarihi açısından önemli tarihi olayların cereyan ettiği ve doğal yapısıyla birlikte korunması gerekli alanlar olarak ifade ediliyor.Tarihi sit alanı yapılaşma koşulları ile ilgili esaslar, 421 No’lu ve 19.04.1996 tarihli ilke kararında açıklanıyor.

TARİHİ SİTLER, KORUMA ve KULLANMA KOŞULLARI

Tarihi Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları
a) Bitki örtüsünü, topografik yapıyı, siluet etkisini bozabilecek, tahribata yönelik hiçbir eylemde bulunulamayacağına,

b) Bu alanları çevre düzeni planına kavuşturacak gerekli çalışmaların yapılarak hazırlanacak çevre düzeni planları için koruma kurullarının uygun görüşlerinin alınmasına,

c) Alanın tescil tarihi öncesi doğal dengeyi bozucu yapılmış her türlü uygulamanın zaman içinde ıslahı için ilgili kamu kuruluşlarınca gerekli çalışmanın yapılmasına,

d) Bu alanlar içinde yer alan orman alanlarında Orman Bakanlığınca gerekli çalışmaların yapılabileceğine,

e) Bu alanlar içinde yer alan anıt ve şehitliklerin düzenleme ve gerekli onarımları için projeleriyle birlikte koruma kurulundan izin alınmasına,

f) Önceden süregelen tarımsal faaliyet ile bağ ve bahçeciliğin devam ettirilebileceğine, bu amaç dışında kesinlikle kullanılamayacağına, karar verildi.

Tarihi eser ve dereceleri nelerdir?

Özge ÖZDEMİR/Emlaktagundem.com