Şile Çavuş Emlak Konut ihalesinin 2. oturumu 20 Temmuz’da yapılacak!

Şile Çavuş Emlak Konut ihalesinin 2. oturumu 20 Temmuz’da gerçekleştirilecek. İhalenin 1. oturumu 13 Temmuz 2017 Perşembe günü yapılmıştı.

Emlak Konut Şile Çavuş Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin ilk oturumu 13 Temmuz 2017 Perşembe günü gerçekleştirilmişti. İhaleye sadece İdealist GYO katılarak 7 milyon 500 bin TL teklif verdi.

Şile Çavuş Emlak Konut ihalesinin Pazarlık – Açık Artırma bölümünü içeren 2.oturumu 20.07.2017 Perşembe günü saat 14:30’da yapılacak.

toplam büyüklüğü 17 bin 933 metrekare olan arsa turizm alanı, konut alanı ve ticari alan olarak kullanılabilecek.

 

 

Arsa bilgisi:
1-) 70 ada 82 parsel numaralı, tercihli turizm alanı fonksiyonlu arsanın fonksiyon alanı 14 bin 895 metrekare olarak açıklandı
2-) 91 ada 194 parsel numaralı, konut+ticaret alanı fonksiyonlu arsanın fonksiyon alan 3 bin 38 metrekare olarak belirlendi.

Plan notlarıyla ilgili bilgiler:
Tercihli Turizm Alanında (TTA):
1-) Konut alanı yapılması halinde Emsal: 0.40, ön cepheden minimum 5.00 m., yan cepheden minimum 3.00 m., arka cepheden minimum 4.00 m. çekme mesafeli, ifraz şartları ve blok
büyüklüklerinde ise az yoğun konut alanları için getirilen şartlar uygulanacak.
2-) Turizm alanı yapılması halinde ise; TT2 rumuzlu turizm alanları için getirilen şartlar uygulanacaktır. Emsal: 0.50, Taks: 0.50, Kat Sayısı: 2’yi geçemez. Otopark ihtiyacının parsel bünyesinde
karşılanması kaydıyla iskan edilen 1. bodrum kat emsale dahil değildir. Doğal zemin kotu üzerine çıkan kısımlarda ve iskan edilen bodrum katta TAKS değeri aşılamaz.

Konut+Ticaret Alanlarında:
1-) İmar Planında ticaret+konut alanlarında belirtilen yapılaşma koşullarına uyulacaktır. Bu alanlarda binaların zemin katları ticaret olarak kullanılacaktır. Normal katlar ticaret veya konut olarak
kullanılabilir. Bu alanlar dahil olduğu konut alanının yapılaşma şartlarına tabidir. Konut+Ticaret alanlarında perakende ticaret, büro, muayenehane, dernek, çeşitli kurum şubeleri vb. hizmet kullanışları,
özel sağlık tesisleri, özel sosyal tesisler, özel eğitim tesisleri (yüksek öğrenim hariç), turizm amaçlı pansiyon ve küçük esnaf faaliyetleri vb. yer alabilir.
2-) Ticaret ve Konut+Ticaret fonksiyonu verilen alanlarda ilgili kurum ve kuruluşların uygun görüşü doğrultusunda Özel Eğitim Tesisi (yüksek öğrenim hariç), Özel Sağlık Tesisi, Özel Kültür Tesisi,
Özel Yurt, Özel Kreş, Özel Anaokulu ve Turizm Amaçlı Pansiyon yer alabilir.
3-) Planda yol boyu konut+ticaret olarak gösterilen yapı adalarında parselin tamamında değil, yoldan cephe alan binanın zemin katında ticari uygulama yapılacaktır.
4-) Yapılaşma koşulları ayrık nizam, H=4 kat şeklindedir.