Serkan Yetgin kimdir?

 

 

Serkan Yetgin, 1985 yılında Kastamonu’da doğdu. Göl Anadolu Öğretmen Lisesi’nden 2003 yılında, K.B.Ü. Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinden ise 2008 yılında bölüm ve fakülte üçüncüsü olarak mezun oldu. Aynı yıl girdiği İ.T.Ü. Mimari Tasarımda Bilişim Yüksek Lisans Programından “Sayısal Tasarım Araçları: Tasarım Sürecindeki Rolleri Bağlamında Bir İnceleme” başlıklı tez ile 2011 yılında mezun oldu. Yüksek lisans çalışmaları sırasında yarı zamanlı olarak profesyonel ofis çalışmalarına da katıldı.

 

Bu süreçte çalıştığı ofislerde kamu yapıları, kentsel tasarım, koruma ve tekil yapı ölçeğinde projelere katkı koydu. 2012-2015 yılları arasında çalıştığı Emre Arolat Architects (EAA)’te proje sorumlusu olarak karma kullanımlı binalar, araştırma binaları, turizm ve yönetim binalarına ait projelerde yer aldı. 2015 yılında Yeşil Özerdem ile birlikte kurduğu MORF’ta profesyonel çalışmalarına devam etmektedir.