Nikahsız eş mirastan pay alabilir mi?

Nikahsız eş mirastan pay alabilir mi
Mirasbırakan kişinin mirası; saklı pay ve tasarruf edilebilir kısım olarak ikiye ayrılıyor. Saklı pay üzerinde herhangi bir işlem yapılamazken, geriye kalan kısım için işlem yapılabiliyor. Peki nikahsız eş mirastan pay alabilir mi? diyorsanız işte yanıtı…

Nikahsız eş mirastan pay alabilir mi?
Miras Kanunu’na göre, vefat eden kişi mirasını istediği gibi tasarruf edemiyor. Yasal mirasçıların bir kısmının miras hakkı, kanun tarafından korunuyor.

Bu kişilere mahfuz hisse sahibi mirasçılar, korunan paylara ise mahfuz hisse diğer adıyla saklı pay adı veriliyor. Vefat eden kişi, tüm mal varlığı üzerinde vasiyet yapabilirse de bu vasiyeti korunan hisselere dokunursa geçerli olmuyor.

Miras kanununa göre saklı pay sahibi mirasçılar miras bırakanın alt soyu, anne babası ile sağ kalan eşi olarak karşımıza çıkıyor. Miras Kanunu’nda 10.5.2007 tarihinde yürürlüğe giren değişiklikle kardeşlerin saklı payı kaldırıldı.Peki nikahsız eş mirastan pay alabilir mi? diyorsanız işte yanıtı…

Nikahsız eş herhangi bir zümreye dahil edilmiyor. Yasal mirasçılar dışında kalan bir kimsenin mirasçı olabilmesi ancak bir vasiyetname yahut başka bir ölüme bağlı tasarruf ile mümkün oluyor. Yani mirasbırakan düzenleyeceği vasiyetname veya başka bir ölüme bağlı tasarruf ile nikahsız eşini de kendisine mirasçı yapabiliyor.

Ancak nikahsız eşin mirasçılığı sözleşmesel hükümden kaynaklanmakta olup saklı paylı mirasçı olmuyor. Saklı paylı mirasçı olmadığı için yapılan vasiyetnamenin yahut ölüme bağlı tasarrufun olası bir iptali durumunda miras hakkı ortadan kalkıyor. Bunun dışında başka bir şekille nikahsız eşin mirasçı olma ihtimali bulunmuyor.

Evlilik dışı çocuğun miras hakkı ise mirasbırakan tarafından tanınması yahut babalık davası ile kuruluyor. Ana ile soybağı doğum itibariyle kurulduğu için burada problem baba ile soybağının kurulmamasından kaynaklanıyor. Mirasbırakan baba ölüme bağlı bir tasarrufta bulunarak çocuğu tanıdığını beyan edebiliyor. Bu tanıma hüküm ifade ediyor ve evlilik dışı çocuk babaya mirasçı olabiliyor.

Eğer tanıma durumu söz konusu değil ise evlilik dışı çocuk babalık davası açarak mirastan hak iddia edebiliyor. Babalık davası mirasbırakan öldükten sonra dahi açılabiliyor. Ölümden sonra açılan babalık davasında mirasbırakanı yasal mirasçıları temsil ediyor. Dava neticesinde evlilik dışı çocuk soybağını ispat ederse mirastan pay sahibi oluyor. Eğer bu durumu ispat edemezse herhangi bir miras payı alamıyor.

Nikahsız eşin miras payı sahibi olabilmesi için ölüme bağlı tasarrufa, evlilik dışı çocuğun miras payı sahibi olabilmesi için ise soybağının kurulmasına ihtiyaç bulunuyor. Bunun dışında herhangi bir hüküm söz konusu olmuyor.

Sağ kalan eşin saklı pay oranı!

Özge ÖZDEMİR/Emlaktagundem.com