Muğla’da 21.8 milyon TL’ye icradan satılık otel!

Muğla İli, Milas İlçesi, Güllük Mahallesi’nde bulunan otel vasıflı gayrimenkul 21 milyon 874 bin 762 TL bedel ile icradan satışa sunuldu. Satışa konu olan otel için 5 Nisan 2018 olarak açıklandı.

TAŞINMAZIN Özellikleri : Muğla İl, Milas İlçe, 213 Ada, 10 Parsel, GÜLLÜK Mahalle/Köy, a)İnşaat halinde üç katlı bina;Betonarme olarak yapılmış binanın,taban seramikleri yapılmış,dışı boyanmış, iç kapılar takılmamış, pencereler ve dış kapılar pvc doğramadır.Binanın toplam inşaat alanı 350,00 m2 dir.Bina uzunca bir zaman mevcut haliyle beklemiş yapılmış olan imalatlardaki yıpranmalar ve yapılmamış olan eksik işler göz önüne alındığında binanın yüzde 80 lik kısmı tamamlanmış durumdadır.


Otel binası ve havuz; Betonarme olarak yapılmış bina bodrum, zemin, 2 normal kat ve çekme kattan oluşmaktadır.Binanın taban seramikleri yapılmış, dışı serpme sıva, içi sıvalı, iç kapılar takılmış, pencereler ve dış kapılar ahşap doğramadır.Binanın toplam inşaat alanı 2.210,00 m2 dir.Bina uzunca bir zaman mevcut haliyle beklemiş yapılmış olan imalatlardaki yıpranmalar ve yapılmamış olan eksik işler göz önüne alındığında binanın yüzde 30 luk bir yıpranma oranı vardır.

Kıymeti : 21.874.762,80 TL
1. Satış Günü : 05/04/2018 günü 11:00 – 11:10 arası
2. Satış Günü : 30/04/2018 günü 11:00 – 11:10 arası
Satış Yeri : GÜNEŞ MAH. LABRANDA BULVARI, BELEDİYE LABRANDA SU DOLUM TESİSLERİ KARŞISI, MİLAS BELEDİYESİ MEZAT SALONU

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Müdürlüğümüzce yapılacak ihale bedelinin büyüklüğü, teminat nakit olarak verilmesi halinde paranın sahte olabileceği ve diğer riskler dikkate alınarak “Adalet Bakanlığı Müsteşarlık Makamının 04/01/2013 tarih ve 2013/21 sayılı 6352 Sayılı Kanun İle Değiştirilen İcra ve İflâs Kanununun Uygulanması konulu yazısı doğrultusunda , İİK 9. Maddesinin ” İcra İflas dairelerine yapılacak her türlü nakdi ödemenin Adalet Bakanlığı tarafından uygun görülecek bankalarda İcra İflas dairesi adına açılan hesaba yapılır. ” amir hükmü gereğince “İhale Teminat Bedeli” dahil her türlü ödemenin; icra ve iflâs dairesinin banka hesabına doğrudan veya havale yoluyla veya internet bankacılığı yolu ile ya da anlaşmalı banka olan Vakıfbank tarafından icra ve iflâs dairelerine kurulan POS cihazı üzerinden yatırılması; bu itibarla %20 nakit teminatın TR760001500158007290494712 IBAN nolu müdürlüğümüzün T.C.Vakıfbank Milas şubesi “Emanet Kasa Hesabı”na ihale saatinden önce yatırılması gerekmektedir.” Katılımcıların ihale sırasında , ihaleye girilecek dosya numarası yazılı banka dekontunu ibraz etmeleri zorunlu olup,NAKİT TEMİNAT KABUL EDİLMEYECEK olup teminatın banka hesabına yatırılması gerekmektedir. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/557 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.21/02/2018

, ,