Miras vergisi ne kadar?

Miras vergisi ne kadar

Miras, bir kişinin ölümü üzerine varislerine kalan haklan, malları ve borçları olarak karşımıza çıkıyor. Kalan miras için vergi dairesinde ödeme yapılıyor. Peki 2016 miras vergisi ne kadar?

Miras vergisi ne kadar?
Bir kimsenin vefatı dolayısı ile kalan miras için miras vergisi ödenmesi gerekiyor. Bedelsiz veya karşılıksız olarak elde edilen servet unsurlarından alınan bir tür servet vergisi olarakta nitelendirilen bu vergi, belli bir süre boyunca ödeniyor.

Vergi için öncelikle beyan verilmesi gerekiyor. Miras vergisi beyanını kendisine mal intikal eden gerçek veya tüzel kişiler veriyor.

Beyanname her şekilde verilirken, vergi istisna haddinin üstünde değer elde edilmesi durumunda ödeniyor. Miras vergisi, 3 sene boyunca senede Mayıs ve Kasım aylarında 2 taksit halinde ödeniyor. Peki 2016 miras vergisi ne kadar? diyorsanız işte miras vergisi tutarları 2016…

Miras vergisinin 2016 yılında uygulanacak tarifesi, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No: 47 kapsamında yer alıyor.

Miras vergisi oranları 2016…
1/1/2016 tarihinden itibaren 7338 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları;
– Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 170.086 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 340.381 TL),
– İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 3.918 TL,
– Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile
14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 3.918 TL,olarak dikkate alınacaktır.

7338 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde yer alan vergi tarifesi matrah dilim tutarları yukarıda belirtilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle tespit edilmiştir. Bu nedenle, 1/1/2016 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

Matrah Verginin Oranı (%)
Veraset Yoluyla İntikallerde İvazsız İntikallerde
İlk 210.000 TL için 1 10
Sonra gelen 500.000 TL için 3 15
Sonra gelen 1.110.000 TL için 5 20
Sonra gelen 2.000.000 TL için 7 25
Matrahın 3.820.000 TL’yi aşan bölümü için 10 30

Miras vergisi ne zaman ödenir?

Özge ÖZDEMİR/Emlaktagundem.com