Mimarlar Odası Atakule dava sonucunu kazandı!

atakule

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Kent mücadelesindeki kazanımlarına, meslektaşlarının telif haklarının korunması yönelik açılan davalarla devam ediyor.

Samsun Arkeoloji müzesinin davetli proje üretim sürecinde, mimarın telif hakkının devretmesi talebine ilişkin açılan davadaki kazanımına bir yenisi daha eklendi. Ankara’nın simge yapılarından olan Atakule’nin proje bütünlüğünden kopartılarak bir bölümünün yıkılması sürecinde mimarı Ragıp Buluç’dan izin alınmadan yapıya müdahale edildiği için Çevre Şehircilik il Müdürlüğüne açılan davada, müellifin açtığı davaya Mimarlar Odası Ankara Şubesi de telif hakları açısından müdahil olmuştu. Atakule’nin kule dışında yıkımına izin veren Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne açılan davada mahkeme mimarından izin alınmayan yapının yıkım iznini iptal etti.

Konuyla ilgili basma açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan. “Mimarın ürettiği eserine ilişkin telif hakkının korunması olmazsa olmazlarımızdaııdır. Telif haklarının ortadan kaldırılmaya çalışıldığı bir süreçte. Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa aykırı şekilde uygulanan örnek olaylarla ilgili emsal oluşturacak davalar açıyoruz. Atakule’de mahkemenin verdiği karar önemli. Mahkeme davalı tarafın, mimarın şirkete haklarını devrettiği savunması yapmasına rağmen, müdahale için mimarın izni gerektiği kararının altını bir kez daha çizmiştir” dedi.

Atakule’de kule korunarak, kuleye bağlı alışveriş merkezi yapısının proje bütünlüğünden kopartılarak mimarın izni olmadan yıkılmasına karşı açılan davada 4. İdare Mahkemesi verdiği kararda; “Davacının mimarı ve müellifi olduğu Atakule’nin kule kısmı yerinde kalmak kaydıyla alçak kütlesinin yıkılıp yeni baştan inşa edilmesine ilişkin proje kapsamında, söz konusu yapı ve mimari projenin özgün fikir ifade edip etmediğine, dolayısıyla müellifi olan davacının izninin gerekip gerekmediğine dair mimari estetik komisyonundan bir karar alınmaksızın, tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır” ifadelerine yer vererek iptal kararı verdi.

Başkent