Mega projelere Vakıfbank’tan 3.5 milyar dolarlık destek!

vakıfbank

Türkiye son 10 yılda yaptığı mega projelerle ciddi atılımlara imza attı. Bu projeler Türkiye’yi dünya arenasında ileri taşıdı. Bu noktada Türk bankaları da devreye girerek dev projelere finansman sağladı . Bu bankalardan biri de Vakıfbank. Bankanın son 10 yılda mega projelere verdiği destek 3.5 milyar doları buldu. Vakıfbank Genel Müdürü Halil Aydoğan ile ‘Güçlü Türkiye’ yolunda yaptıklarını konuştuk.

GURUR DUYUYORUZ
Bugüne kadar finans desteği sağladığınız projeler hangileri, bu projelerin Türkiye’ye ne yönde katkı sağlayacağım düşünüyorsunuz? Bugüne kadar ne kadarlık destek sağladınız?
Vakıfbank, son 10 yılda yapımı gerçekleştirilen Üçüncü Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu, Üçüncü Havalimanı, Şah Deniz Doğalgaz Üretim Sahası, Cebze-İzmir Otoyolu, Haliç Metro Geçişi, Caziantep-Şanlıurfa Otoyolu, Bolu Tüneli Gümüşova-Cerede Otoyolu, Adana Hafif Raylı Transit Sistemi, Kadıköy-Kartal Metro Hattı projelerine yaklaşık 3.5 milyar dolar finansman desteği sağlayarak tarihi altyapı yatırımlarında üzerine düşen görevi yerine getirmiştir. Bu tarz büyük projeler, Türk firmalarının proje geliştirmede teknik yeterliliğini artırmakla birlikte, söz konusu projelerin finansmanının Türk bankacılık sektörü tarafından sağlanması, başta Vakıfbank olmak üzere Türk bankacılık sektörünün gücünü tüm dünyaya kanıtlar niteliktedir. Ülkemizin adını dünyaya duyuran, milletimizin refahını artıracak bu tarz projelerin finansmanında yer almanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye’de özellikle son yıllarda hayata geçirilen mega projeler dünyaya da örnek teşkil etmektedir.

Ülkemizin kalkınmasında önemli rol oynayan söz konusu altyapı projeleri, bundan sonra gerçekleşecek büyük ölçekli yatırımlara da ışık tutacaktır. Bankamız, ülke ekonomisinin büyümesine ve istihdamına katkı sağlayan, devletimizin ve hükümetimizin desteklediği bu tip altyapı projelerinin finansmanına bundan sonraki süreçte de destek vermeye devam edecektir. Diğer taraftan bankamız ülkemizin son yıllardaki en önemli özelleştirme projelerine de yaklaşık 3 milyar dolar kaynak temininde bulunmuştur. Söz konusu özelleştirmeler arasında elektrik dağıtım bölgelerinin, enerji santrallerinin ve liman sahalarının işletme hakkının belirli sürelerle devri ön plana çıkmaktadır.
Özelleştirme ve altyapı projelerinin yanı sıra başta yenilenebilir enerji projeleri olmak üzere çok sayıda orta ve büyük ölçekli enerji yatırımlarına da Vakıfbank olarak sadece son beş yılda yaklaşık 2.5 milyar dolar finansman sağlamış bulunuyoruz.

Türkiye ekonomisinin can daman olarak gösterilen KOBİ’lerin işlerim büyütmesinde de bankanızın önemli rolü söz konusu. Bugüne kadar KOBİ’lere yönelik ne kadar destek sağladınız? Önümüzdeki süreçte ne tür destekler sağlamayı planlıyorsunuz?

Bankamız kredilerinin dörtte birini oluşturan KOBİ kredileri, ekonomimizin dinamosif olan KOBİ’lerimize verdiğimiz önemin en önemli göstergesidir.

KOBİ’lerimizi finansmandan bilgi işlem altyapısına kadar geniş bir yelpazede destekliyoruz. Gerek Bankamız kaynaklarını gerekse yurt dışı finansal kuruluşlardan temin ettiğimiz uygun maliyetli kaynakları KOBİ Terimizin hizmetine sunuyoruz. Her geçen gün geliştirdiğimiz hizmet ve ürünlerimizle KOBİ Tere salt bankacılık hizmetlerinin yanı sıra onları yarınlara taşıyacak bir iş ortağı olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

KOBİ’lerimizin Bankamız ürün ve hizmetlerine kolay erişimi için alternatif başvuru yöntemleri geliştiriyoruz. İki sene önce hayata geçirdiğimiz “Hemen Başvur” uygulamamız ile KOBİTerimiz, internet üzerinden Bankamız ürünlerine başvuruda bulunabiliyor. Böylece KOBİ’lerimizin zamandan tasarruf etmelerine imkan tanımış oluyoruz. Uygulamanın sonuçları doğru bir alana yatırım yaptığımızı gösteriyor.

2015 yılında KOBİ’lerimize özel “VakıfBank KOBİDOST” internet sitemizi yayma aldık. Bu sitede KOBİTerimiz, hem kendilerine özel hazırlanmış Bankamız ürün ve hizmetlerine ilişkin bilgilere hem de yararlanabilecekleri kamusal teşvik ve desteklere ilişkin bilgilere toplu halde erişebiliyorlar. KOBİ’lerimizi kendileri için bilgi bankası haline getirdiğimiz www. vakifbankkobidost. com. tr’ yi ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Tarıma dönük ne tür destekleriniz bulunuyor?

2014 yılında tarım bankacılığı alanında da bir yeniden yapılanmaya gittik. Bu kapsamda yeni kurduğumuz tarım bankacılığına özel birimlerimiz, istihdam ettiğimiz ziraat mühendisliği kökenli deneyimli personelimiz ve yaygın şube ağımız ile iki yıl içerisinde sektörde fark yarattık.
Türkiye’nin dört bir yanında ziraat odaları, üretici ve yetiştirici birlikleri ile imzaladığımız protokoller kapsamında tarımsal üreticilerimize özel kredi paketleri sunuyor, tarımsal üretimin her alanını destekliyoruz. 2016 yılının başında tarımsal üreticilere finansman kolaylıkları sağlayan TarımKart ürünümüzü de devreye aldık. Vakıfbank olarak diğer alanlarda olduğu gibi bu alanda da ülkemiz üreticilerini desteklemeyi bir borç biliyoruz.

KOBİ’LERE DESTEK DEVAM

Önümüzdeki yıl hedefleriniz neler?

Önümüzdeki dönemde de KOBİ’lerimizi desteklemeyi, özellikle istihdam yaratan ve katma değeri yüksek ürünler üretmeye odaklı projeler konusunda ülkemiz işletmelerinin yanında olmayı sürdüreceğiz. Bir yandan yurt dışı finansal kuruluşlardan temin ettiğimiz kaynaklar ile KOBİ’lerimizin uygun finansman kaynaklarına erişimini çeşitlendirirken diğer yandan bankacılık ürün ve hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmaya devam edeceğiz.
İhracatçılara uygun kredi
VAKIFBANK Genel Müdürü Halil Aydoğan dünyaya acılan KOBİ’leri desteklemeye büyük önem verdiklerini söyledi. Aydoğan bu konuda şunları anlattı. “İhracatçıların en tepe kurulusu olan TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) ile çok verimli bir işbirliği geliştirmiş durumdayız. TİM ile yaptığımız protokol kapsamında üye isletmelere ihracatın finansmanına yönelik kredileri uygun maliyetlerle sunuyor, dış ticaret işlemlerini ise uygun maliyetler ile gerçekleştirme imkanı tanıyoruz. Ayrıca K0SGEB ile yakın is birliği içerisindeyiz. 2015 yılının son çeyreğinde K0SGEB ile yaptığımız protokol çerçevesinde K0SGEB üyesi KOBİ’lerimize uygun maliyetler ile finansman imkanı ve bazı bankacılık hizmetlerinden indirimli yararlanma fırsatı sunduk.
Star