Kira beyannamesini nerelere verebilirim 2018?

 

2017 yılı içerisinde evini kiraya vererek istisna bedelinden yüksek kira geliri elde eden kimseler 2018 yılında kira gelir vergisi mükellefi oluyor.

Ev kira gelir vergisini, evi kiraya veren kimseler ödüyor. Verginin mükellefi “kira gelirine konu mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri ile kiralanmış bir mal veya hakkın kiraya verilmesi durumunda kiracıları” şeklinde tanımlanıyor.

Bir takvim yılı içinde elde ettiği konut kira geliri, istisna tutarını (2017 yılı için 3.800 TL)aşanla, işyeri kira geliri, istisna tutarını (2017 yılı için 30.000 TL) aşanlar yıllık beyanname vermekle mükellef oluyor. Bu bedelin altında gelir elde edenler, vergiden muaf oluyor.

Mükelleflerin, 1 Ocak 2014 – 31 Aralık 2017 dönemine ait beyana tabi gayrimenkul sermaye iradı gelirleri için 1 MART – 25 MART 2018tarihleri arasında beyannamelerini vermeleri gerekiyordu. Ancak yapılan açıklama ile beyanname verme süresinin 2 Nisan’a kadar uzatıldığı belirtildi.

Peki kira beyannamesini nerelere verebilirim 2018? diyorsanız işte yanıtı..

Hem beyanname hem ödeme işlemleri ilgili vergi dairesine gidilerek yapılabildiği gibi internet vergi dairesi şubesinden de gerçekleşebiliyor. Ayrıca, AVM’lerde kurulan vergi dairesi stantlarından da beyanname vermek mümkün.

Beyanname; kayıtsız (adi) posta ile gönderilmiş veya özel dağıtım şirketleri tarafından getirilmiş ise vergi dairesi evrak kayıt tarihinde, kayıtlı posta (Taahhütlü, Acele Posta Servisi, Kurye vb.) ile gönderilmiş ise zarfın üzerine PTT tarafından tatbik edilen kabul tarihinde verilmiş sayılıyor. Hazır Beyan Sisteminde ise kira beyannamesi elektronik ortamda onaylandığı anda beyanname verilmiş sayılıyor.

 

Özge ÖZDEMİR ÇOLAK/Emlaktagundem.com