Kira artışı nasıl bildirilir?

kira-artisi-nasil-bildirilir

Taşınmaz mal kiralamalarında sözleşme süresinin senelik olarak uzaması halinde, kira bedeline belli oranlarda zam yapılıyor. Yapılan zam, kiracıya bildiriliyor. Peki kira artışı nasıl bildirilir? diyorsanız işte yanıtı…

Kira artışı nasıl bildirilir?
Kira sözleşmesi anlaşmasının uzatılması durumunda kira bedelinde zam yapılabiliyor. Kira zammı, sözleşme süresi sonunda sözleşmenin feshedilmemesi ve dolayısı ile otomatik olarak uzaması durumunda yapılıyor. Yıllık olarak uygulanıyor.

Borçlar Kanunu gereğince kira artışının dönemin üretici fiyat endeksi oranlarında yaplması gerekiyor. Yapılan zam, kiracıya bildiriliyor. Peki kira artışı nasıl bildirilir? diyorsanız işte yanıtı..

Yeni kira bedelinin kiracıya bildirilmesi için ihtar gönderilebiliyor. Kira artışı için ihtarname örneği şu şekilde;

Kira artışı için ihtarname örneği..

…………….. NOTERLİĞİNE

KEŞİDECİ :

VEKİLLERİ :

MUHATAP :

KONU : …/… /… tarihinde başlayacak yeni kira döneminde aylık kiranın
…… TL olarak ödenmesi talebi

AÇIKLAMA :

1- Sayın Muhatap, mülkiyeti müvekkile ait yukarıda adresiniz olarak gösterilen yerdeki mecuru …/…/… başlangıç tarihli kira sözleşmesine dayalı olarak kiracı sıfatı ile kullanmaktasınız Aylık kira …… TL’dır

2- Mezkur kira sözleşmesinde kira artışına ilişkin özel bir şart bulunmamaktadır Sözleşmenin imzalandığı tarihe göre içinde bulunduğumuz dönem dördüncü kira dönemidir Dört yıldır kira artışı yapılmamıştır Günün şartları, taşınmazın konumu ve emsallerine göre kira çok düşük kalmıştır Bu nedenle yeni kira döneminde aylık kiranın koşullar ve hakkaniyet ölçüsünde artırılması gerekmektedir

Sayın Muhatap, kısaca açıklanan nedenlerle yeni kira döneminde aylık kiranın net … TL olarak ödenmesini, aksi takdirde kira tespiti için dava açılacağını, bu uğurda yapılacak tüm yargılama giderleri ve vekillik ücretinin de tarafınıza ait olacağını ihtar ederim

Sayın Noter; üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını, tebliğ şerhi verilecek diğer nüshasının ise tarafımıza verilmesini talep ederiz

Saygılarımızla,

Keşideci.

Kira artışında kullanılan oran!
Özge ÖZDEMİR/Emlaktagundem.com