Kaş’ta 4 mahallede kesin korunacak alan ilan edildi!

Antalya İli Kaş ilçesi sınırları içerisinde bulunan bazı alanlar kesin korunacak alan ilan edildi .Bakanlar Kurulu’nca alınan karar bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı…

Antalya ili Kaş İlçesi, Gelemiş Mahallesi, Patara ve Yeşilköy, Fırnaz Koyu ve çevresi 1.derece doğal sit alanı kapsamında giren bazı alanlar kesin korunacak alan ilan edildi.


KARAR

MADDE 1- Antalya ili Kaş İlçesi, Gelemiş Mahallesi, Patara ve Yeşilköy, Fırnaz Koyu ve çevresi 1.derece doğal sit alanı kapsamında giren ve ekli harita ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanlar, kesin korunacak alan olarak tescil ve ilan edilmiştir.

MADDE 2- Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu karar hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Kararın tam metni için tıklayın

,