İpotek ile, hâlen mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya olası bulunan herhangi bir alacak güvence altına alınabiliyor. Borçlunun borcunu ödememesi halinde ipoteğin paraya çevrilmesi talep edilebiliyor.

İpotekli taşınmaz malın maliki borçtan şahsen sorumlu değilse, alacaklının ödeme isteminin ona karşı etkili olması, bu istemin hem borçluya, hem kendisine karşı yapılmış olmasına bağlı oluyor.


Eğlencede büyük indirim! Oyunlar 1 TL! Esenyurt TİKİ Eğlence Dünyası!

İpotek; talep üzerine süresi, miktarı, faizi ve ipotek derecesi belirtilerek Tapu Sicil Müdürlüğü’nde resmi senet düzenlenerek konuluyor.

Tapuya ipotek koymak için gerekli olan belgelerin temin edilmesi ve bir talep dilekçesi ile tapu dairesine müracaat ediliyor. Akabinde tapu ipotek harcı ödeniyor.

Tapu ipotek harcı 2018

a) İpotekte sağlanan borç miktarı üzerinden binde 4,55

b) İpoteğe dahil gayrimenkullerden birisinin çıkarılarak başkasının ithalinde veya teminat ilavesinde borç miktarı üzerinden binde 4,55

c) Mevcut ipotek derecelerinin sonradan istenilen değişikliklerinde borç miktan üzerinden binde 2,27 (6728 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile eklenen hüküm. Yürürlük:09/8/2016) (Tacirler arası ipotek tesis işlemlerinde bu fıkraya göre hesaplanan harçlar yüzde elli oranında uygulanır.)

Özge ÖZDEMİR/Emlaktagundem.com

 

, ,

Hemen Teslim 5 proje