İç Mimar Hakları Platformu’ndan mimar hakları için açıklama!

iç

İç Mimar Hakları Platformu, iç mimarların haklarını aramak için Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB) yönetmelik değişikliğine karşı bir araya geldi. Süreçle alakalı bilgi veren İç mimar Hakları Platformu Dönem Sözcüsü Nurullah Demir, TMMOB’nin 12 Mart 2015 tarihinde Mimarlar Odası yönetmeliğinden mimari iç mekan düzenleme, donanımı ve tasarımı hizmetleri, şehir planlama ve peyzaj mimarlığı meslek alanındaki hizmetlerin çıkartıldığını ve yapılan itirazlara rağmen bu kararın Danıştay tarafından doğru bulunduğunu belirtti. Nurullah Demir, belediye ve bakanlıklara mimari proje adı altında sunulan 100 binden fazla projede iç mimarlık meslek alanının ihlal edildiğini vurgulayarak, “İç Mimar Hakları Platformu olarak yönetim, belediyeler ve bakanlıklara ve mimarlar odasına yaptığımız uyarıya rağmen iç mimarların temel insan hakları, Anayasa, kanunlar, Danıştay kararları ve yönetmeliklerinin ihlali devam etmiştir. Anayasaya, Danıştay kararları ve yönetmeliklere aykırı olmasına rağmen, gerekçe olarak Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 57’nci maddesi gerekçe gösterilmiştir. Ülkemiz mimarlarının belediye ve bakanlıklara sundukları projelerde iç mimarlık meslek alanını gasp etmelerine gerekçe olarak öne sürülen, Anayasa, kanun, Danıştay kararları ve yönetmeliklere aykırı olan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 57’nci maddesinin iptali istemiyle Danıştay ilgili dairesine dava açtık. İnanıyoruz ki Danıştay’ın vereceği kararla adalet sağlanacak, kamu kurumlarına ruhsat almak üzere sunulan iç mimarlık meslek alanının gasp edildiği projeler kabul edilmeyecek ve 2015 yılında verilen 109 bin ruhsat iptal edilerek inşaatlar durdurulacaktır” şeklinde konuştu.

“EŞİT ORANDA MİMAR VE İÇ MİMAR İSTİHDAM ETMELİDİR”
Demir, kamu kurumlarına sağlanan istihdamlarda mimar ve iç mimarların eşit tutulması gerektiğini de savunarak, “Danıştay’ın TMMOB lehine verdiği karardan sonra ülkemiz mimarlarının, iç mimar meslek mensubu olmadan mimari proje üretmeleri mimari proje içerisinde, iç mimarlık meslek alanını icra etmeleri Anayasa, kanunlar, Danıştay kararları ve yönetmeliklere aykırıdır. Bakanlıklar ve belediyelerde ilgili projeleri iç mimar meslek adamı olmadan mimarlık mesleği mensuplarınca denetlenmesi hukuka aykırıdır. Kamu, Kamu Personeli Seçme Sınavı ve diğer sınavlarda istihdam oluştururken, eşit oranda mimar ve iç mimar istihdam etmelidir. Ancak görüyoruz ki kamu kurumlarına binlerce mimar meslek adamı istihdam edilirken son yıllarda hiçbir iç mimar atanmamıştır. İç mimarsız denetlenen projeler için dava açma çalışmalarımız sürmektedir” dedi.

Milliyet