Hatay’da icradan satılık arsa! 4.1 milyon TL’ye!

Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


Hatay İli Dörtyol İlçesi Özerli Mahallesi’nde yer alan arsa vasfındaki gayrimenkul icradan satışa sunuluyor. Söz konusu gayrimenkulün muhammen bedeli 4 milyon 128 bin 387 TL olarak belirlendi.

Özellikleri : Hatay İli Dörtyol İlçesi Özerli Mahallesi 162 Ada, 16 Parsel sayılı taşınmaz üzerinde Cafer Gözübenli’nin kullanımında 106 m2, 3 oda, salon ve müştemilat, Bestami Gözübenli’nin kullanımında 120 m2, 3 oda, salon ve müştemilat ve Sultan Gözübenli’nin kullanımında 150 m2, 3 oda, giriş holü ve müştemilattan oluşan 3 adet tek katlı yapı bulunmaktadır. Taşınmaz tapu kaydında tarla vasfında olup, kapama narenciye bahçesidir.


Kıymeti : 4.128.387,00 TL
1. Satış Günü : 05/06/2018 günü 10:00 – 10:10 arası
2. Satış Günü : 05/07/2018 günü 10:00 – 10:10 arası
Satış Yeri : DÖRTYOL ADLİYESİ SATIŞ MEMURLUĞU ODASI

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/9 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.23/03/2018

, ,